กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐาน แนะนำการสวดมนต์ที่ถูกต้อง


ข่าวประกาศ โดย บ้านโลกทิพย์

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
61
ถามมา-ตอบไป / Re: การสมาทานศิล
« กระทู้ล่าสุด โดย sifar เมื่อ กรกฎาคม 27, 2015, 12:40:10 PM »
ขอบคุณค่ะ แล้วการนั่งสมาธิที่อ่านๆดูก็คือเวลานั่งแล้วจิตชอบคิดไปเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องพยามดึงจิตกลับมาตลอดค่ะบางทีก็จะเผลอนึกถึงเรื่องความทุกข์ใจที่เรากำลังจะต้องเจอแต่ปัจุบันเรายังไม่เจอและก็นั่งได้ไม่นานตอนนี้ปฏิบัติมาได้ประมาณ 2 เดือนแล้วค่ะ
62
ห้อง Admin / Re: นั่งสมาธิ
« กระทู้ล่าสุด โดย Kwan เมื่อ กรกฎาคม 25, 2015, 11:59:50 PM »
ผู้ที่เข้าถึงสมาธิเมื่อจิตสงบ ก็จะเห็นแสงสว่าง หรือแสงออร่าของตัวเอง เป็นแสงพลังงานในตัวมนษย์ทุกคน ให้จิตสงบต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องแสงต่างๆรอบๆตัว จิตท่านจะเดินทางสู่มิติทึ่ สูงขึ้น ส่งจิตที่สงภาวนาจิต ให้ลอยไปกับเคลื่อนความถี่รอบตัวเรา อย่าเพิ่งออกมาเร็วนัก ท่างกำลังเปิดพลังปราณ ให้แก่การรักษาตนเองด้วยสมาธิ พลังปราณเคลื่อนตัว หลังที่ปวดถูกปลดปล่อยจึงไม่เจ็ปปวด

Kwilliams.
63
ห้อง Admin / Hoping we can help one another.
« กระทู้ล่าสุด โดย Kwan เมื่อ กรกฎาคม 25, 2015, 11:41:06 PM »
สวัสดีคะ ดิฉันได้แอบติดตามเว็บ มาได้พักใหญ่แล้ว ส่วนตัวเองนั้นมีประสบการณ์แปลกมาตั้งแต่เด็กๆ แต่ก็พยายามไม่เชื่อมต่อ ความรู้สึกแบบแปลกๆนั้น เหมือนจะรู้ความคิดของคนที่เข้ามาติดต่อกับเรา ว่าคิดอะไรนะคะ บางทีสัมผัสกับพลังที่แย่มากๆ เรารู้แต่เจ้าตัวไม่รู้ ว่าตัวเองมึความสกปรกอยู่เยอะมาก เราสัมผัสได้ ทุกข์ใจตัวเองทำอะไรไม่ได้ เป็นมาหลายปี แต่ก็ดีขึ้นมาแล้วหลังฝึกนั่งสมาธิมาได้หลายนะคะ เริ่มเห็นการแตกดับ การเวึยนว่ายตายเกิดของมนุยษ์     
อยากอยู่อย่างปรกติ แต่พักหลังนี่ถ้าหนักขึ่นทุกวันตั้งแต่มาเริ่มฝึกสมาธิ เลิกใช้ฟูลออไรด์ เริ่มสัมผัสกับ พลังงาน หรือ เอเลี่ยน ในร่างคนนะคะ มีความเห็นแบบไหนเรื่องนี้คะ ส่วนระดับในการนั่งสมาธิตอนนี้ เริ่มด้วย ทำใจให้ว่าไม่ความคิดและ                                                   จะเห็นแสงสว่างรอบๆหัว สงบอบอุ่นและปลอดภัยมาก ถ้านั่งนานไม่อยากออกก็จะเหมือนแรงดูดเคลื่อนตัวลอยๆ จะลอยไปในอุโมงค์มืดๆมีแสงเหมือน ผ้าไหมแสงรางๆ โปกสบัดบางๆ บางทีก็เหมือนลอยไปในอวกาศ แต่มันอบอุ่นปลอดภัย ว่างเปล่า บางทีก็เห็นตา ลอยมา ดวงตาข้างขวาจ่องที่เรา แล้วก็จางหายไป มันหมายความว่าอย่างไรคะ ตอนนี้อยู่เมืองนอก ทำงานสปา นวดให้ลูกค้าส่งพลังให้ลูกค้าได้เองโดยไม่ต้องเรียน บางทีรู้สึกแย่มากๆ ถ้าทำงานให้พวกที่มีพลังงานแวมไพร์แอบแผง อยากคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ ท่านผู้รู้ที่มีประสบการณ์แบบดิฉันคะ

 //ลิงน้อยน่ารัก
Kwan Williams.

64
เรื่องเล่าธรรมทาน / Re: ลูกชายอยากสวดมนต์
« กระทู้ล่าสุด โดย Senee เมื่อ กรกฎาคม 24, 2015, 01:52:08 PM »
สาธุ... อ่านแล้วรู้สึกดีใจด้วยเป็นอย่างมากครับ
65
สาธุอนุโมทนามิค่ะ. ขอบคุณสำหรับธรรมทานค่ะ
66
ถามมา-ตอบไป / Re: การสมาทานศิล
« กระทู้ล่าสุด โดย Senee เมื่อ กรกฎาคม 23, 2015, 11:04:40 AM »
"การสมาทานศีล" เป็นชื่อโดยรวมนะครับ ประกอบด้วยหลายๆส่วนครับ ส่วนใหญ่เป็นบทสวดมนต์ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วครับ

๑.บูชาพระรัตนตรัย (เพื่อแสดงความสักการะบูชาต่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะนี้)
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะนี้)
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ (ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งต่อพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะนี้)

หมายเหตุ: เครื่องสักการะในที่นี้ หมายถึงความศรัทธา จิตที่สักการะบูชาพระรัตนตรัย ไม่จำเป็นต้องเป็นอามิสบูชา (สิ่งของ)

๒.นมัสการพระรัตนตรัย (เพื่อแสดงความเคารพอ่อนน้อม รำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยในเบื้องต้น)

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา  พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
(พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง  ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน)

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม  ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
(พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว  ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ (กราบ)
(พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว  ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์)

๓.อาราธนาศีล๕ (เพื่อขอศีล ๕ ข้อ เพื่อชำระกายและวาจาให้สะอาด ก่อนการบำเพ็ญกุศลในลำดับต่อไป)

อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามิ
(ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอศีล ๕ ข้อ เพื่อจะรักษาไว้ที่ละข้อๆ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย)

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามิ
(แม้ครั้งที่สอง ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอศีล ๕ ข้อ เพื่อจะรักษาไว้ที่ละข้อๆ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย)

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามิ 
(แม้ครั้งที่สาม ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอศีล ๕ ข้อ เพื่อจะรักษาไว้ที่ละข้อๆ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย)

๔.นมัสการพระพุทธเจ้า (เพื่อแสดงความอ่อนน้อม เคารพ และรำลึกถึงพระพุทธคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

(สวด ๓ จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

๕.ไตรสรณคมณ์ (เพื่อยืนยันความเป็นพุทธมามกะ ด้วยการน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และยึดถือเป็น ที่พึ่ง ที่ระลึก (เป็นสรณะ) ในการประพฤติปฏิบัติ และเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิต)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง, ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม เป็นที่พึ่ง, ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง)

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง, แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม เป็นที่พึ่ง, แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง)

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
(แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง, แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม เป็นที่พึ่ง, แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง)

๖.คำสมาทานศีล๕ (เพื่อรับศีล ๕ ข้อ มายึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อความเป็นปรกติสุข)

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เจตนา เว้นจากการฆ่าด้วยตนเอง และใช้ให้ผู้อื่นฆ่า)

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้แล้ว, ด้วยตัวเอง และใช้ให้ผู้อื่นฉ้อฉล)

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ งดเว้นจากการประพฤติผิดลูกผิดเมียของผู้อื่น)

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ คำล่อลวงผู้อื่น)

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการ ดื่มน้ำเมา สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งของความประมาท)

ถ้าสวดเอง ให้ตั้งปฏิธานในการรักษาศีล

(สวด ๓ จบ)
อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ
(ข้าพเจ้าขอทรงไว้ซึ่งศีลทั้งห้าประการด้วยจิตตั้งมั่น)

ถ้าสมาทานศีลที่วัด พระท่านจะกล่าวอานิสงส์ของศีล ตามนี้ครับ

อิมานิ ปัญจะสิกขา ปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ
(สิกขาบท ๕ ประการ เหล่านี้ ศีลนั้นจักเป็นเหตุให้ถึงความสุข)
(ผู้สมาทานรับว่า "สาธุ")

สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
(ศีล นั้นจักเป็นเหตุให้ได้มาซึ่ง โภคทรัพย์)
(ผู้สมาทานรับว่า "สาธุ")

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ,
(และศีลนั้นยังจะเป็นเหตุให้ได้ไปถึง นิพพาน คือความดับเย็นจากกิเลศ เครื่องเศร้าหมอง ทั้งปวง)
(ผู้สมาทานรับว่า "สาธุ")

ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย
(ศีลจึงเป็นสิ่งที่วิเศษนักที่เธอทั้งหลายพึงยึดถือเป็นหลัก ประจำชีวิต ประจำจิตใจ ปฏิบัติให้ได้ ดังนี้แล)
(ผู้สมาทานรับว่า “สาธุ” หรือ “อามะ ภันเต”)

๗.ขอขมาพระรัตนตรัย (เพื่อขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไว้ ทางกายวาจาใจ ด้วยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์)

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย มีหลายแบบครับ ขอยกมาหนึ่งแบบนะครับ

(หมอบกราบขณะสวด)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,    กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ ฯ
(ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า, ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง, ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม ฯ
(ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระธรรม, ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระธรรมในกาลต่อไป)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา, สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ ฯ
(ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระสงฆ์, ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาลต่อไป)
67
วันนี้(23 ก.ค.)เป็นวันที่ผมสวดมนต์ภาวนามาได้ครบห้าเดือนพอดีครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์(ส่วนตัว)เกี่ยวกับการสวดมนต์ของผมครับ

จุดเริ่มต้นในการสวดมนต์ของผม เริ่มจากการสวดมนต์เพื่อบูชาเครื่องราง ของขลัง... ไม่ว่าจะเป็นพราย, กุมารทอง, ลูกกรอก, ปั้นเหน่ง ฯลฯ สวดด้วยหวังว่าของขลังทั้งหลาย จะมีแรงพลังมากขึ้นจากการสวดมนต์ โดยตั้งอยู่บนความโลภ หวังโชคลาภ ฯ...

แต่หลังจากสวดบูชาของขลังได้ไม่นาน ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่... บทสวดบูชาเกือบทั้งหมด กล่าวอ้างถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนใหญ่ไม่มีเนื้อหาอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับของขลังนั้นๆ เข้าใจว่าบทสวดน่าจะเกี่ยวกับพระรัตนตรัยมากกว่า ก็เลยเริ่มโน้มเอียงมาทางพุทธมนต์มากขึ้น เมื่อได้อ่านมากขึ้น ถึงรู้ว่าที่บูชาของขลังอยู่นั้น ต่างไปจากคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งไม่ควรยึดถือเป็นสรณะ แต่ผมก็ไม่ได้ดูถูกหรือดูหมิ่นของขลังเหล่านั้น ผมก็ยังเชื่อว่าของขลังเหล่านั้นมีอยู่จริง เพียงแต่ทางนั้นไม่ใช่ทางของผมเท่านั้นเอง ก็เลยเริ่มหาข้อมูลการสวดมนต์แบบพุทธมนต์ว่าเขาปฏิบัติกันยังไง

แล้วอยู่ๆผมก็มาเปิดเจอเว็บบ้านโลกทิพย์ ได้อ่านกระทู้หลายๆกระทู้ โดยเฉพาะกระทู้ที่เกี่ยวกับการสวดมนต์ของอ.หนิง ก็เลยเริ่มสวดมนต์แบบมีรูปแบบมากขึ้น...คือ

๑.สมาทานศีล
๒.เจริญภาวนา (สวดมนต์บทอื่นๆเพิ่มเติมจากบทสวดสมาทานศีล)
๓.เจริญกรรมฐาน
๔.เจริญเมตตา
๕.อธิษฐาน

แต่...อุปสรรคของผมคือ ตั้งแต่เกิดจนอายุเกินสี่สิบแล้ว แทบนับครั้งที่สวดมนต์หรือเข้าวัดได้ บทสวดมนต์บทเดียวที่เรียกว่าสวดได้คล่องปากคือ"นะโม" นอกนั้น ว่างเปล่า... สวดไม่ได้สักบท

แต่...ไม่มีใครไม่เคยเริ่มสิ่งใหม่ จากวันที่ 23 ก.พ. ผมก็เริ่มสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำวัน โดยวางแนวหลักไว้ คือ ไม่ท่องจำ และไม่กำหนดระยะเวลา 

ที่ว่าไม่ท่องจำ คือ ไม่พยายามสวดเพื่อให้จำบทสวดได้ แบบอ่านหนังสือเตรียมสอบ เพราะวิธีนี้ทำให้ลืมได้ง่าย ผมใช้วิธีสวดซ้ำๆ เป็นระยะๆ ให้มันจำได้เอง

บทไหนยังจำไม่ได้ก็เปิดบทสวดเอา บทไหนเริ่มสวดได้โดยไม่ต้องเปิด ก็ค่อยเพิ่มบทใหม่เข้าไป ช่วงเดือนแรก ก็จะอยู่ที่การสวดบทสมาทานศีล และเจริญเมตตา(แผ่เมตตา)เป็นหลัก เปิดหนังสือบ้าง ไม่เปิดบ้าง สุดท้ายเดือนแรกก็สวดสองส่วนนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดหนังสือ

ผมจะทำรายการบทสวดที่คิดว่าจะสวดเพิ่มเติมเรื่อยๆเอาไว้ เรียงตามลำดับที่คิดว่าจะเพิ่มเข้าไป(หลังจากสวดบทก่อนหน้าได้โดยไม่เปิดหนังสือ) โดยบทที่ยังไม่ได้เริ่มสวดจะใส่ไว้ในวงเล็บ สวดได้แล้วก็เอาวงเล็บออก แล้วสวดบทในวงเล็บถัดไป รายการบทสวดของผม(สำหรับช่วงปีแรก)มีตามนี้ครับ

๑.สมาทานศีล ** ช่วงนี้ผมสวดเป็นหลักในเดือนแรก
------------
บูชาพระรัตนตรัย (อิมินา สักกาเรนะ...)
นมัสการพระรัตนตรัย (อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ...)
อาราธนาศีล๕ (อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง...) คือผมสวดคนเดียวจึงใช้"อะหัง...ยาจามิ" แทน "มะยัง...ยาจามะ"
นมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม ตัสสะ...)
ไตรสรณคมณ์  (พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ...)
คำสมาทานศีล (ปานาติปาตา....)
ขอขมาพระรัตนตรัย (กาเยนะ วาจายะ...)

๒.เจริญภาวนา (บทสวดมนต์เพิ่มเติม) *** ช่วงนี้ล่ะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้าไปทีละบท
วงเล็บเดียว คือ (เปิดหนังสือสวด)
สองวงเล็บ คือ ((อยู่ในรายการเพิ่มเติมยังไม่ได้เริ่มสวด))
----------------------------------------
ถวายพรพระรัตนตรัย (อิติปิ โส ภะคะวา...)
(ชัยมงคลคาถา : พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง...)
(ชัยยะปริตร : มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ...)
((เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ : เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา...))
((เขมาเขมสรณทีปิกคาถา : พะหุง เว สะระณัง ยันติ...))
((คาถาชินบัญชร : ชะยาสะนากะตา พุทธา...))

สัจจะกิริยาคาถา (นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง...)
โอวาทปาฏิโมกขคาถา (สัพพะปาปัสสะ อะกะระนัง...)
พิจารณาสังขาร (สัพเพ สังขารา อะนิจจา...)
อภยปริตร (ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ...)
((มงคลปริตร : อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญ))
((ปฏิจจสมุปบาท : อิธะ ภิกขะเว อริยะสาวะโก...))

คาถาพระปัจเจกโพธิ์ (สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม...)
(คาถาบูชาขอลาภพระสีวลี : สีวลี จะ มะหาเถโร...)

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ (หันทะทานิ ภิกขะเว...)
สัพพะมงคลคาถา (ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง...) บทนี้ผมสวดรอบแรกใช้ "เม" (ให้ตนเอง) แล้วสวดอีกรอบใช้ "เต" (ให้ผู้อื่น)

๓.เจริญกรรมฐาน
------------------
สมาทานพระกรรมฐาน (ข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนา...) ตรงนี้ผมสวดบทสมาทานแบบรวมๆครับ

๔.เจริญเมตตา
----------------
แผ่เมตตาให้ตนเอง (อะหัง สุขิโต โหมิ...)
แผ่เมตตาพรหมวิหาร (สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ...)
แผ่ส่วนบุญ (อิทัง เม มาตาปิตุนัง โหตุ...)
((สัพพปัตติทานคาถา : ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ...))

กรวดน้ำอิมินา (อิมินา ปุญญะกัมเมนะ...)
((กรวดน้ำยะถา : ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ...))
((ปัตติทานะคาถา : ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี))

๕.อธิษฐาน
------------
อธิษฐานโดยรวม
((ปัฏฐนฐปนคาถา : ยันทานิ เม กะตัง ปุญญัง...))

ผ่านมาห้าเดือน ผมก็ไม่ได้สวดได้เยอะบทนะครับ ประมาณ20บทที่สวดได้เอง กับอีก3บทที่เปิดหนังสือสวดตาม สังเกตุจากรายการจะเห็นว่าผมไม่ได้สวดบทที่ยาวๆเลย ถ้าอยากสวดบทยาวๆก็จะเปิดหนังสือสวด ส่วนรายการในวงเล็บ (( )) เพิ่มลดได้เรื่อยๆ นึกออกก็เพิ่มลงไป พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเริ่มสวดครับ

มาถึงวิธีการสวดแต่ละบทนะครับ ทุกบทก่อนเริ่มสวด ผมจะอ่านคำแปลเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาหลักเสียก่อน ไม่ได้ต้องการรู้คำแปลทุกคำทุกประโยคนะครับ เอาแค่ว่ากำลังสวดมนต์เรื่องอะไร มีเนื้อหาหลักอะไรบ้าง เช่น บทถวายพรพระ ก็จะศึกษาก่อนว่าเนื้อหาเป็นการสาธยายพระพุทธคุณ ได้แก่อะไรบ้าง พระธรรมคุณในบทสวดมีอะไรบ้าง พระสังฆคุณมีอะไรบ้าง สงฆ์สาวกสี่คู่แปดบุรุษคือท่านใด ประมาณนี้ครับ บทไหนที่ไม่มีคำแปล ก็ให้รู้ว่าเป็นบทสวดในด้านใด เช่น คาถาพระปัจเจกโพธิ์ สวดเพื่อเสริมโภคทรัพย์ ประกอบด้วยบทสวดด้านนี้หลายๆบทเข้าด้วยกัน ฯ

ในขณะที่สวด คำสวดทุกคำที่เปล่งออกจากปาก จะตั้งอยู่ในจิต ถ้าเปรียบกับการนั่งสมาธิ (อาณาปานสติ) ก็คือคำบริกรรม เช่นพุทโธ ส่วนเสียงที่เปล่งออกมา ก็เหมือนการรับรู้ลมหายใจ คือรับรู้คำสวดที่เปล่งออกมา หรือบางทีผมก็จะสวดโดยระลึกถึงเนื้อหาของคำที่กำลังสวด เช่น สวดว่า "สุปะฏิปันโนสาวกสังโฆ" ผมก็จะระลึกในใจว่า "สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้ว" เป็นการระลึกเนื้อหาโดยสังเขปนะครับ ไม่ได้ตรงเป๊ะๆทุกคำ

การสวดมนต์ในลักษณะนี้ (ส่วนตัว)ก็เหมือนกับการนั่งสมาธิล่ะครับ คืออยู่ที่ว่าจิตจะสัดส่ายไปมาตอนสวดอยู่หรือเปล่า ถ้าจิตนิ่งพอ ก็จะรับรู้ได้ถึงความว่างโล่ง เหมือนตอนนั่งสมาธิครับ และได้ต่อยอดศึกษาพระธรรมเพิ่มเติมตามมาทีหลังอยู่บ่อยๆ

สุดท้ายที่อยากฝากไว้(จากประสบการณ์ของผมนะครับ) คือการปฏิบัติบูชาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ภาวนา เจริญกรรมฐาน เจริญเมตตา "ต้องอยู่บนพื้่นฐานของศีล" อย่างน้อยก็ศีลห้า ยิ่งรักษาศีลให้ได้บริสุทธิ์มากเท่าใด การปฏิบัติบูชาก็จะยิ่งประสบผลมากเท่านั้น ส่วนตัวผมเริ่มถือ(รักษา)ศีลห้า มาตั้งแต่วันที่เริ่มสวดมนต์ รักษาได้มากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็พยายามให้ตนเองอยู่ในศีลให้มากที่สุดครับ ตอนนี้มีแต่ศีลข้อ๑,๓,๕ ที่เรียกได้ว่ารักษาได้อย่างเด็ดขาด ไม่มีความรู้สึกคิดจะผิดศีลสองข้อนี้เลย ส่วนศีลข้อ๒,๔ ถึงจะไม่มีการผิดศึลโดยลงมือทำ แต่ก็ยังมีความพลั้งเผลอ มีจิตคิดอยู่เป็นบางครั้ง

ประสบการณ์ของผมในระยะเวลาห้าเดือนก็คงมีเท่านี้ ปฏิบัติได้ครบหนึ่งปีจะเข้ามาแลกเปลี่ยนอีกครั้ง ขอบคุณครับ
68
สติและสมาธิ / Re: ว่าด้วยเรื่องของการทำให้จิตมีสมาธิ
« กระทู้ล่าสุด โดย jaykokuan เมื่อ กรกฎาคม 20, 2015, 02:28:14 PM »
ทำไมเวลานั่งสมาธิ ตอนเริ่มนั่งก็จะมีตัวโยกโคลง ต่อมาจะแสงสว่างจ้าส่องมาจนรู้สึกแสบตาทั้งๆ ที่ปิดไฟมืด และบางครั้งเหมือนตกลงมาจากที่สูงคะ พอมีอาการแบบนี้ก็จะออกจากสมาธิ ไม่ได้นั่งต่อค่ะ แต่อาการแบบนี้ไม่ได้เป็นทุกครั้งที่นั่งนะคะ
69
ถามมา-ตอบไป / การสมาทานศิล
« กระทู้ล่าสุด โดย sifar เมื่อ กรกฎาคม 17, 2015, 03:17:43 PM »
การสมาทานศิลคือเริ่มศิลข้อแรกเลยใช่ไหมค่ะ
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
ทุกสิ่งสำเร็จที่ใจ" วันนี้เราร้องไห้ เราทุกข์เพราะอดีตทำให้ทุกข์มาเกิดในวันนี้  และวันนี้คืออดีตของพรุ่งนี้ หากไม่เปลี่ยนวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะดีได้อย่างไร เรากินเหล้า เราเที่ยวเตร่ ไม่ดูแลพ่อแม่ ไม่ดำรงในศีลเลยแม้แต่วันพระก็ไม่เว้นทำบาป ชีวิตนี้มันหมดไปวัน ๆ พอตายแล้วก็หาภพภูมิที่ดีไม่ได้ เสียดาย..


Banloktip.com ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20-เมษายน-2012 ..เพื่ออุทิศให้ คุณพ่อสำเร็จ ทิตาวงศ์