กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐาน แนะนำการสวดมนต์ที่ถูกต้อง


ข่าวประกาศ โดย บ้านโลกทิพย์
มีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ติดต่อสอบถามได้ที่ Webmaster 095-9607323

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
61
มือใหม่ปฏิบัติธรรม / Re: สวดมนต์แบบนี้ถูกไหมคะ
« กระทู้ล่าสุด โดย ChainaMalee เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 11:25:02 PM »
คือ ทำตามการสวดมนต์ที่ถูกต้องของเว็บนี้น่ะค่ะ แค่แทรกข้อ 2 เพิ่มเข้าไป
step เดิมคือ

>>>>ขั้นตอนที่หนึ่ง สมาทานศีลห้า คือการกรองเสียงเราให้เป็นทิพย์ ต้องสวดเสียงดังฟังชัด
คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ (สวดคนเดียวลงด้วย "มิ" แต่สวดหลายคนเปลี่ยนเป็น "มะ")
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ...ต้องกราบให้ประณีตศรีษะติดพื้นนะครับไม่ใช่รีบก้มรีบเงย)
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(หากใครจะสวดเพิ่มศีลข้ออื่นย่อมดีไม่มีปัญหาครับ)

คำขอขมาพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

>>>>>แทรกบทชิณบัญชร และ เมตตาใหญ่<<<<<<

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง (การที่เราจะแผ่เมตตาให้ใคร ให้จดจำเสมอว่า เราต้องให้เราก่อน เมื่อเรามีบุญเราจึงให้คนอื่นได้ครับ)
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์
อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก
อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น (พอขึ้นสัพเพ สัตตา วิญญาณของสัตว์ที่เรากินไปในแต่ละวันก็จะไปเกิดในทันทีไม่เกาะตามเนื้อตัวเราแล้วครับ)
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ  (3 จบ บทนี้ขอให้ปัญญาทางธรรมจงเกิดกับเรา ขาดไม่ได้เช่นกันครับ)
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

>>>>ขั้นตอนที่สอง ขอพระกรรมฐาน ก่อนนั่งสมาธิต้องขึ้นกองกรรมฐานก่อนเสมอ ต้องขอดวงจิตที่เคยเกิดกับพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านนั่งสมาธิ ให้มาเกิดกับเราด้วย ไม่ขอไม่ได้ จะได้แต่องค์สมาธิเท่านั้น
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า (3 จบ กราบให้ประณีต ศรีษะแตะพื้นครับ )

บูชาพระ
อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ธูปเทียนชวาลา รูปนามและชีวิต พร้อมไปด้วยความปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก
ขอบูชาแก่ พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธรรมมัง พระสังฆัง ขอให้พระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยญาณ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดน่ะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ (กรณีที่ท่านไม่มีดอกไม้ธูปเทียนก็ให้ท่านตัดคำว่า “ดอกไม้ธูปเทียนชวาลา”ออกไปครับ)

อาราธนาพระ
อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขออุปจาระวิถี พระอัปปนาระวิถี พระสมาธิโลกุตระ พระธรรมเจ้า
ข้าพเจ้าจะขอเข้าในห้องพระขุทกาปิติเจ้า พระขณิกาปิติเจ้า พระโอกันติกาปิติเจ้า พระอุเพ็งคาปิติเจ้า พระผรณาปิติเจ้า อันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกกะโพธิเจ้า พระอรหันตาเจ้า ที่ล่วงเข้าสู่นิพพานไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทร ทั้ง 4 ตันติประเพณีอันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกกะโพธิเจ้า พระอรหันตาเจ้าทั้งหลายมีฉันท์ใดๆก็ดี ขอพระธรรมเจ้า จงมาบังเกิดให้กว้างขวาง ในขันธ์ทั้ง 5 แห่งข้าพเจ้าในกาลบัดเดี่ยวนี้เถิด นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ
พระพุทธคุณนัง ข้าพเจ้า จะขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ
พระธรรมคุณนัง ข้าพเจ้า จะขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ
พระสังคุณนัง ข้าพเจ้า จะขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ

วิรัติศีล
อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้า จะขอถือสัตย์รับศีลแก่พระโพธิญาณ จะขอรับเอาพระสมาธิมาเป็นธงชัย จะระลึกถึงพระพายมาเป็นอารมณ์ กายอย่างหนึ่ง วาจาอย่างหนึ่ง มะโนอย่างหนึ่ง จะไม่ให้เป็นกรรมแก่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายด้วย ข้าพเจ้าจะไม่นิยมไปด้วยมูตรและคูตสัมผัสถูกต้องรูปเสียงกลิ่นรส โภชนาอาหารน้ำฉัน และน้ำชาพระให้พิจารณาเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่า ไปทั้งสิ้น เครื่องไม่จีรังนี้ เป็นของพญามัจจุราช ที่ได้หล่อหลอมรูปมาตั้งแต่เอนกชาติ รูปนี้แตกดับไป จะขอวางซากอสุภะนี้ไว้เหนือพื้นปฐพี ส่วนนามธรรมของพระนี้ ขอให้แม่พระธรณี จงมาช่วยแบกหาม อุดหนุนค้ำจุน ข้ามส่งองค์พระพาย จะเสด็จเข้าไปในโลกใหญ่ ขอให้เป็นสุขในห้องพระนิพพาน

เสี่ยงพระบารมี
อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขอเสี่ยงนะพระบารมี ขอให้แม่พระธรณี นำเอาบารมี 30 ทัศน์ ของข้าพเจ้า ข้ามส่งให้ถึงหนทางพระนิพพาน ที่ทำการของพระในครั้งนี้

>>>> นั่งสมาธิ

>>>>กรวดน้ำ>>>พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ขอส่งน้ำอุทิศนี้ เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องพระสมาธิ เป็นที่ประชุมการใหญ่ ของแม่พระธรณี ขอให้แม่พระธรณี จงมาเป็นทิพย์ญาณ เป็นผู้ว่าการในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญของข้าพเจ้า ที่ได้กระทำในวันนี้ นำส่งให้แก่ข้าพเจ้า ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่สรรพสัตว์ที่มี ดิน น้ำ ลม ไฟ และขอถวายเป็นปฏิบัติบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยเจ้า พระอริยสงฆ์ และพระปัจเจกโพธิเจ้า พระอรหันตเจ้า
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลพี่ กระกูลน้อง ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ญาติพี่น้องทั้งหลาย เพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลาย จงนำและได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในครั้งนี้ ขอให้บุคคลที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งในภพนี้และในภพที่เคยผ่านมา จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำ เมื่อได้รับอานิสงส์แล้ว จงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวข้าพเจ้า ทั้งตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระราชาพระมหากษัตริย์ เศรษฐี มหาเศรษฐี ที่สืบสานพระศาสนาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน มีพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอโศกมหาราช พระราชามหากษัตริย์ไทย มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวีรกษัตริย์ทุกๆ พระองค์ อันได้แก่ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ฯลฯ

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ จตุสดมภ์ทั้ง 4 ขุนเวียง ขุนวัง ขุนคลัง ขุนนา ท่านแม่ทัพนายกอง หัวหมู่ ขุนพล ทหารหาญทั้งหลาย ข้าทาสบริวาร ครูหมัด ครูมวย ครูหอก ครูดาบ ครูศาสตราวุธ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ทุกกรมกอง

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พระแม่ธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสพ แม่พระเพลิง แม่พระพาย เจ้าทะเล เจ้าบาดาล เจ้าพิภพ

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สุริยจักรวาล มีพระอาทิตย์ พระจันทร์

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชาติ แร่ธาตุทั้งหลาย ช้างศึก ม้าศึก ช้างเสบียง ม้าเสบียงทั้งหลาย วัว ควายทั้งหลาย หมูเห็ด เป็ดไก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ทั้งสัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลาย สัตว์ปีกทั้งหลาย สัตว์ปีนป่ายทั้งหลาย สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย สัตว์ในไข่ทั้งหลาย สัตว์ในครรภ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเข่นฆ่าก็ดี บริโภคก็ดี อยู่ในเนื้อ อยู่ในหนัง อยู่ในกระดูก อยู่ในตับ ไต ไส้พุง อยู่ในทั้งหมดอาการ 32 ของตัวข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ของข้าพเจ้าที่ได้มีกินมีใช้ ขอให้สัมมาอาชีพจจงได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พยัญชนะ ตัวอักษรทุกภาษาในโลกนี้ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ทรัพย์ของแผ่นดิน ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิตดวงวิญญาณ ทั้งหลายที่เคยจะเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานแล้วไม่เกิด จงได้รับในบุญกุศล และจงเว้นจากการจองเวร

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ดวงจิตของข้าพเจ้าที่เคยตกหล่นเป็นกรรมอยู่ในนรกภูมิที่อยู่ทุก ๆ ขุมนรกจงหลุดพ้นจากอุปกรรม วิบากกรรม เคราะห์กรรม ด้วยกุศลในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ เชื้อโรคเชื้อรา เชื้อร้าย เชื้อมะเร็งทั้งหลาย เชื้อไวรัสทั้งหลาย เชื้อโรคทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับในบุญกุศลนี้ และโรคร้ายทั้งหลายขออย่าพึงมี อย่าได้เกิดกับลูกหลานข้าพเจ้า จงหยุดที่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ตั้งแต่นรกภูมิ อบายภูมิ สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เปรตทั้งหลาย อสูรกายทั้งหลาย ทั้ง  16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน นรกทุกชั้น นรกทุกขุม ทุกภูมิ สัมภเวสีทั้งหลาย ทั้งที่เป็นญาติ และไม่ใช่ญาติ ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล ที่รู้จักก็ดี ที่ไม่รู้จักก็ดี ที่เอ่ยถึงก็ดี ไม่เอ่ยถึงก็ดี ที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ทั้งที่มีกาย และไม่มีกายทั้งที่มีธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ และไม่มีธาตุ จงรับเอาส่วนกุสลที่ได้กระทำในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พระอินทร์ พระพรหม พระยายม พระยายักษ์ พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าพ่อเจตคุป เจ้าพ่อหอกลอง ท้าวกุเวรมหาราช ท้าวทศรถ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรุฬปักษ์

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พญาครุฑ พญานาค พญาอนันตนาคราช พญางู พญาเงือก พญาหนุมาน พญาเสือ พญาสิงห์ พญาเต่า พญาจระเข้ พญาปลาไหล พญาตะขาบ พญาแมงป่อง ปู่ฤาษีทั้ง 108 พระองค์ ปู่อินตา ครูยา หมอยา เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าที่ที่บ้าน เจ้าที่ที่ทำงาน รุกขเทวดา นางไม้ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ธนบัตร ทุกสกุลเงินตรา ของโลกนี้ที่เป็นทรัพย์ภายนอก จงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า
กรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดิน คนของแผ่นดิน ทำผิดเป็นถูก ทำถูกเป็นผิด และกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างกรรมกับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่าน จงได้รับอานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้า เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อยกรรม ปลดเปลื้องกรรม งดเว้นการจองเวรและขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเทอญ ”

>>>>อธิฐาน

****สวดตามที่คุณเด็กวัดบอกค่ะ แต่เพิ่มบทชิณบัญชร กับเมตตาใหญ่เข้าไปแค่นั้น *****
ไม่รู้ว่าถูกต้องไหม และถ้าไม่ถูกควรสวดยังไงคะ ขอบคุณมากค่ะ  ;)
62
มือใหม่ปฏิบัติธรรม / Re: สวดมนต์แบบนี้ถูกไหมคะ
« กระทู้ล่าสุด โดย หมอเจี๊ยบ เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 09:27:34 PM »
สวัสดีค่ะ สวดมนต์ตามลำดับดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1
1. สมาทาศีล 5
2. สวดบท เมตตาใหญ่ (ดาวน์โหลดมาจากเวบนี้ค่ะแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ห้องไหน)
3. แผ่เมตตาให้ตัวเอง + ผู้อื่น
(จบที่ อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ 3 จบ)

ขั้นที่ 2
4. ขอพระกรรมฐาน
5. นั่งสมาธิ (ได้แค่ 3-5 นาที เองค่ะ ^^)

ขั้นที่ 3
6. กรวดน้ำบทใหญ่

ขั้นที่ 4
7. อธิฐาน

อยากทราบว่าถูกไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ


แผ่เมตตาขอเป็นก่อนกรวดน้ำได้ไม๊ครับ เพราะ หลังจากนั่งกรรมฐานแล้ว ตรงนี้ก็มีอานิสงแห่งบุญกุศลสูงสุดอยู่ คุณแผ่หลังจากนั่งกรรมฐานแล้วจะดีที่สุดครับ แล้วค่อยกรวดน้ำ แล้วจบที่อธิฐาน
63
มือใหม่ปฏิบัติธรรม / สวดมนต์แบบนี้ถูกไหมคะ
« กระทู้ล่าสุด โดย ChainaMalee เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 08:01:00 PM »
สวัสดีค่ะ สวดมนต์ตามลำดับดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1
1. สมาทาศีล 5
2. สวดบท เมตตาใหญ่ (ดาวน์โหลดมาจากเวบนี้ค่ะแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ห้องไหน)
3. แผ่เมตตาให้ตัวเอง + ผู้อื่น
(จบที่ อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ 3 จบ)

ขั้นที่ 2
4. ขอพระกรรมฐาน
5. นั่งสมาธิ (ได้แค่ 3-5 นาที เองค่ะ ^^)

ขั้นที่ 3
6. กรวดน้ำบทใหญ่

ขั้นที่ 4
7. อธิฐาน

อยากทราบว่าถูกไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ
64
ห้องพักคลายทุกข์ / ชีวิตผมมีแต่ศตรูหมู่มาร
« กระทู้ล่าสุด โดย suwatna เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 02:33:27 PM »
เพื่อนบ้านบริเวณบ้านผมคอยจะหาเรื่องหาราว บ้านผมเป็นทาวเฮาว์ติดกัน เวลาผมสวดมนต์ไหว้พระจะเอาเท้ากระแทกใส่กำแพงบ้านทำให้เกิดเสียงดัง เพื่อนบ้านที่ผมอยู่ไม่ค่อยชอบผมกับแฟน ผมก็ไม่ว่าอะไร ผมทำดีที่สุดแล้ว ผมก็สวดมนต์ไหว้พระของผมตลอดแต่ก็มีศตรูหมู่มารมาก ปัญหาชีวิตผมมีมากไหนผมจะป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินอีก แต่โรคสะเก็ดเงินผมดีขึ้นตอนนี้ผมไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลบ้านทายาแผลก็ยุบและหายแดงลงมากครับ เป็นบุญของผมที่มาเจอบ้านโลกทิพย์การสวดมนต์ที่ถูกต้อง ผมสวดมนต์มาหลายปีแต่สวดไม่ถูกต้อง ผมก็ต้องขอบคุณพี่หนิงที่แนะนำการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิของผมดีขึ้น ใจเราเป็นนายกายเป็นเบ่า ทุกคนเกิดมาก็มีกรรมของตัวเอง ผมคิดว่าผมทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับ
65
เรื่องเล่าธรรมทาน / เหตุการณ์หลังจากการทำตามเรื่องการสวดมนต์ครับ
« กระทู้ล่าสุด โดย ka_dode เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 10:01:53 AM »
หลังจากได้ปฏิบัติตามาเรื่องการสวดมนต์ที่ถูกต้องนั้น เป็นเรื่องน่าแปลกที่วันนี้ขณะเดินเข้าที่ทำงานมีแมลงคล้ายผีเสื้อมาเกาะที่นิ้วซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดกับผมเลย แต่ผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นนิมิตรหมายที่ดีครับ หากท่านอื่นมีข้อชี้แนะเพิ่มเติมเชิญชี้แนะได้เลยนะครับ
66
ห้องพักคลายทุกข์ / Re: การไปทำบุญ
« กระทู้ล่าสุด โดย หมอเจี๊ยบ เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 12:55:23 AM »
มีเรื่องที่ยังเป็นข้อข้องใจอยู่ ในเรื่องของการทำบุญ บางทีเห็นคนอื่นเดินทางไปทำบุญที่นั้น ที่โน่น ที่นี่บ้างพื่อเสริมบุญให้กับตัวเอง มานั่งคิดว่าทำไมเค้ามีโอกาส แต่เราสิมีภาระที่ต้องดูแล ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปทำบุญ หรือไปเที่ยวทัวร์ทำบุญตามวัดต่าง ๆ เนื่องจากหน้าที่การงานอยู่ต่างจังหวัดพอถึงวันเสาร์ต้องรีบกลับบ้านเพื่อที่จะไปดูแลพ่อแม่ และลูก ๆ พอวันอาทิตย์ต้องรีบเดินทางกลับมาทำงาน บางครั้งมานั่งคิดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้บุญเลยหรือ พูดง่าย ๆ ว่า ไม่ได้สร้างบุญเลย  แต่มาอ่านบางบทความ แค่มีความคิดที่เป็นกุศล คิดดีทำดี  หรือกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเลี้ยงดูบุตรให้ดี ถือเป็นบุญแล้ว อย่างนี้คิดถูกหรือเปล่า

สาธุ สิ่งที่คุณกำลังทำทุกวันนี้ก็ได้อานิสงแห่งบุญแล้วเช่นกันครับ บิดามารดาก็เปรียบเหมือนพระอรหันต์ในบ้าน คุณได้กลับมาดูแลท่าน กราบไหว้ท่านก็เหมือนได้กราบไหว้พระอรหันต์เช่นกัน ต่างจากบางคนที่ไม่เคยดูแลบิดามารดาของตนเลยสักนิด แต่กลับเดินสายทำแต่บุญตามสถานที่ต่างๆ สิ่งที่ได้มาก็คือบุญที่น้อยนิด ระหว่างการกระทำแบบนี้คุณจะเลือกอย่างไหนดีครับ แต่ถ้าคุณอยากสร้างบุญกุศลเพิ่ม ผมแนะนำให้สวดมนต์ ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มที่บ้าน และระหว่างวัน โดยระหว่างวัน ขอให้คุณพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกของตนเองให้ได้ตลอดวัน แค่นี้แหละก็คือการทำบุญที่ได้อานิสงสูงกว่าการสร้างวิหารทานเสียอีก จำไว้ว่า อย่าเอาตนเองไปเปรียบกับผู้อื่น เพราะนั่นจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ สู้มุ่งมั่นปฏิบัติสะสมบุญเฉพาะตนจักทำให้ได้รับผลแห่งบุญอย่างเต็มเปี่ยมจะดีที่สุด .........สาธุ
67
ห้องพักคลายทุกข์ / การไปทำบุญ
« กระทู้ล่าสุด โดย bum เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2015, 05:32:12 PM »
มีเรื่องที่ยังเป็นข้อข้องใจอยู่ ในเรื่องของการทำบุญ บางทีเห็นคนอื่นเดินทางไปทำบุญที่นั้น ที่โน่น ที่นี่บ้างพื่อเสริมบุญให้กับตัวเอง มานั่งคิดว่าทำไมเค้ามีโอกาส แต่เราสิมีภาระที่ต้องดูแล ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปทำบุญ หรือไปเที่ยวทัวร์ทำบุญตามวัดต่าง ๆ เนื่องจากหน้าที่การงานอยู่ต่างจังหวัดพอถึงวันเสาร์ต้องรีบกลับบ้านเพื่อที่จะไปดูแลพ่อแม่ และลูก ๆ พอวันอาทิตย์ต้องรีบเดินทางกลับมาทำงาน บางครั้งมานั่งคิดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้บุญเลยหรือ พูดง่าย ๆ ว่า ไม่ได้สร้างบุญเลย  แต่มาอ่านบางบทความ แค่มีความคิดที่เป็นกุศล คิดดีทำดี  หรือกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และเลี้ยงดูบุตรให้ดี ถือเป็นบุญแล้ว อย่างนี้คิดถูกหรือเปล่า
68
เรื่องเล่าจาก"เด็กวัด" / Re: "การสวดมนต์ที่ถูกต้อง" ชีวิตเปลี่ยนทุกคน
« กระทู้ล่าสุด โดย tamma เมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2015, 12:45:19 AM »
เจอกับเว็บบ้านโลกทิพย์โดยบังเอิญ ดีใจจังที่ได้เจอกระทู้นี้  เลยสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาขอบคุณโดยเฉพาะ
ผมสงสัยยุเสมอ ว่าทำไมบางครั้ง เราต้องสวดบทนั้นบทนี้ก่อน จากกระทู้ การสวดมนต์ที่ถูกต้องนี้ คล้ายข้อสงสัยได้เยอะเล้วคับ
แต่ผมมีเรื่องสงสัยจะถามอีก ขณะสวดมนต์บางครั้งทำไมตัวผมโงนโงนไปมา เหมือนจะหมุนเลยคับ และพอสวดไปเรื่อยๆ มีอาการแน่นหน้าอกเหมือนใจจะขาด เลยคับ

69
น้องกันต์คะ ขอร่วมทำบุญ โอนเงินร่วมบุญในวันนี้แล้ว จำนวน 300 บาท คะ
70
เรื่องเล่าของพญานาค / Re: พญานาคราชผู้มีบารมีสูงสุดทั้ง 9ท่าน
« กระทู้ล่าสุด โดย Levity เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2015, 02:02:01 PM »
พี่แจ้ครับ

             ถ้าผมเป็นนนท์นะ ผมจัดให้หมดแล้วหละครับ เพราะอยากให้ทุกคนได้รู้ถึงความจริงที่โลกทิพย์เขาเป็นกัน
สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนมีความรู้สึกสนใจใฝ่ทำบุญ อันนี้ผมก็พยายามถามเขาอยู่เรื่อย ๆ แต่สำหรับพญานาคนั้น
ถ้ากล่าวถึงเฉพาะพ่อปู่ศรีสุทโธ นนท์จะมีสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่คือ ท่านต้องการพยายามใช้ร่างของนนท์ แต่นนท์เขาไม่ยอม
นนท์เขาจึงปิดการสื่อสารไป แต่ผมว่าพ่อปู่ท่านรู้ดีว่านนท์เป็นคนที่ไม่เลอะเทอะและจะไม่ใช้ญาณทิพย์ไปมั่วสั่วหนะครับ
พ่อปู่จึงอยากได้ร่างมาใช้เพราะหวังว่าคงจะได้ถูกคน และจะไม่ใช่ร่างในทางที่ผิด  เรื่องของเทพนี้แปลกจังครับ

             หากว่าเป็นเทพองค์อื่นอย่างเช่นท่านพ่อพิฆเนศ ท่านพ่อพระศิวะ อย่างนี้ท่านวางเฉยมาก ท่านสงบนิ่งและไม่แสดง
ความต้องการใด ๆ แต่จะให้คำแนะนำกับเราอย่างเดียว คราวนี้ พอผมกลับมาที่พ่อปู่ศรีสุทโธแล้วได้ลองดูประวัติท่านจาก
ในเน็ต ก็รู้สึกว่าแปลกนะ ช่างไปตรงกับความเป็นจริง คือท่านจะค่อนไปทางดุดันนะครับ อยากได้ก็ต้องได้อะไรแบบนี้
คืออ่านมีพลังอำนาจและบารมีสูง ตรงนี้ท่านจึงแสดงให้เห็นว่าท่านยังคงต้องการในสิ่งที่ท่านต้องการอยู่
             ผมว่าไม่ผิดอะไรนะ ตามประสาเทพเทวดาย่อมมีความต้องการที่เป็นเศษกิเลสที่ยังหลงเหลืออยู่ เพียงแต่นนท์
ไม่พร้อมเพราะนนท์อุทิศตนให้พระแม่กาลีไปเต็มตัวแล้ว ทุกวันนี้..ในระหว่างที่ผมดำเนินชีวิตไป ผมก็จะรับรู้เรื่องต่าง ๆ
จากนนท์เรื่อย ๆ ว่า นนท์เขาถึงอยู่บ้านคนเดียว แต่ที่จริงแล้วเขาจะมีการส่งสารสื่อทางจิตกับเทพที่เขาเคารพอยู่เนือง ๆ
เขาก็จะได้อะไรกลับมาเล่าบ้าง ก็สนุกดีครับ
             สำหรับพ่อปู่ศรีสุทโธนั้น ผมแนะนำเลยครับว่าอยากให้ไปกราบไหว้ท่าน นนท์เองก็อยากไป เห็นว่าท่านอยู่ที่เกาะ
คำชโนด ที่นั่นนนท์มองโดยใช้จิตของเขา ๆ พบว่าพลังที่เกาะนั้นมันเข้มข้นมากครับ น่ากลัวมาก มีความสมบูรณ์สงบอยู่
แต่ทุกอย่าที่นั่น อยู่ภายใต้พลังลึกลับของพ่อปู่ศรีสุทโธ ใครไปขอพรคงได้กันถ้วนหน้าหนะครับ ผมก็คิดว่าสักวันคงจะได้ไป
             เด๋วจะกลับไปถามนนท์ว่าหากมีอะไรให้มาเล่าบ้าง เพราะไม่ถามก็ไม่เล่า เขาเป็นอะไรแบบนั้นแหละครับ 

เสริมเฉพาะที่คำชะโนดนะคะ พึ่งไปมาเดือนที่แล้ว มีลักษณะเป็นน้ำล้อมรอบ จินตนาการเป็นเกาะ ใน life of Pi ได้เลยค่ะ
สัมผัสของคนธรรมดาก็รู้ได้ค่ะ ว่าเย็นมาก จากแดด ๆนี่คนละความรู้สึกเลยค่ะ

การเดินทางจากเมืองอุดรไปอ.บ้านดุง ขับรถอย่างช้าเต่าคลานคือ หนึ่งชม.ค่ะ ไปจอดที่วัดศิริสุทโธ (ชื่อคุ้น ๆไหมคะ 55 )
ก็จะมีพระประทาน โซนขายของเหมือนวัดทั่วไป แต่ตัววังนาคินทร์จะต้องเดินผ่านสะพานเข้าไป (ถอดรองเท้าตั้งแต่ข้างหน้าเลย) เดินตามลูกศรชิดซ้ายและสงบจะดีมากเลยค่ะ ถึงแม้จะมีชาวบ้านสวนกระแสเรามาตลอด (ส่วนตัวถ้าเรามาถูกทาง จะยืนนิ่งนะคะ ไม่หลบ ทำหน้าที่เป็น social sunction นิด ๆค่ะ ) พอเดินสุดสะพาน

โซนตรงกลาง จะเป็นที่สักการะปู่กับย่าค่ะ ที่จุดธูปบูชาปู่จะอยู่ทางขวา ของย่าจะอยู่ทางซ้าย แล้วตรงกลางจะเป็นรูปปั้นท่าน  ถ้าขึ้นไปกราบหันทางซ้ายก็จะมีรูปปั้นปู่ฤาษีค่ะ

โซนซ้ายจะอยู่หลังปู่ฤาษีเลยค่ะ จะเป็นบ่อน้ำที่เชื่อว่าจุดเชื่อมโลกกับเมืองบาดาล

โซนขวา ต้องเดินตามทางออกไปหน่อย จะเป็นวงเวียนต้นไม้ใหญ่ ไม่แน่ว่าเป็นต้นโพธิ์รึเปล่านะคะ แล้วก็มีจะมี ศาลล้อมรอบ
โดยส่วนตัวเห็นศาลแล้วขัดใจนะคะ เพราะคนคงมาขอหวยท่านแล้วได้ก็เลยมาตั้งศาล(ซากอารยธรรมฝุ่นแป้งเขรอะตามรากต้นไม้) แต่ไม่มาดูแล ปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรม ทำได้แค่ถอนหายใจแล้วเดินออกมาค่ะ

แต่ถามว่าน่ากลัวไหม ก็ไม่นะคะ ส่วนมากคนจะปรุงแต่งไปเอง เพราะเราก็มองว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงาม แต่ด้วยความเก่าและพลังศรัทธาก็คงไม่แปลก ถ้าจะมีที่พิเศษ bly5
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
ทุกสิ่งสำเร็จที่ใจ" วันนี้เราร้องไห้ เราทุกข์เพราะอดีตทำให้ทุกข์มาเกิดในวันนี้  และวันนี้คืออดีตของพรุ่งนี้ หากไม่เปลี่ยนวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะดีได้อย่างไร เรากินเหล้า เราเที่ยวเตร่ ไม่ดูแลพ่อแม่ ไม่ดำรงในศีลเลยแม้แต่วันพระก็ไม่เว้นทำบาป ชีวิตนี้มันหมดไปวัน ๆ พอตายแล้วก็หาภพภูมิที่ดีไม่ได้ เสียดาย..


Banloktip.com ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20-เมษายน-2012 ..เพื่ออุทิศให้ คุณพ่อสำเร็จ ทิตาวงศ์