ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนบ้านโลกทิพย์

กิจกรรมงานบุญบ้านโลกทิพย์ => โครงการบุญที่ทำเสร็จเรียบร้อย => ข้อความที่เริ่มโดย: WATSONGPOEI ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 06:32:03 PM

หัวข้อ: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ กัมมัฏฐาน จำนวน๒๑รูป
เริ่มหัวข้อโดย: WATSONGPOEI ที่ พฤษภาคม 17, 2018, 06:32:03 PM
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ กัมมัฏฐาน จำนวน๒๑รูป (เข้มงวดเพื่อเป็นพระพี่เลี้ยงในพรรษา บวชระยะยาว)
ขอเจริญพร สาธุชน
เรื่องขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ อุปสมบทพระภิกษุ กัมมัฏฐาน จำนวน๒๑รูป (เข้มงวดเพื่อเป็นพระพี่เลี้ยงในพรรษา)
ด้วยศุนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร ได้มีโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ รุ่นพิเศษ เพื่อการบรรจุบุคลากรในบวรพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ได้มีกุลบุตร ที่จะอุปสมบทจำนวน ๒๑ ท่านที่สมัครและลางานตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อทำการฝึกดัดนิสสัย และเรียนพระธรรมวินัยด้วยการเป็นผ้าขาว จากการสมัครกว่า๔๐ ท่าน ซึ่งมีความอดทนทนอยู่และผ่านการฝึกฝนในระยะเวลา๑ เดือนเต็ม และได้กำหนดพิจารณาให้ อุปสมบทในวัน ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้เมื่ออุปสมบทแล้วจะได้เป็นพระพี่เลี้ยง และส่งไปจำพรรษา ตามวัดต่างๆที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา
จึงขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอัฏฐบริขารจำนวน ๒๑ ชุด เป็นเจ้าภาพชุดละ ๖,๙๙๙ บาท
สอบถามการร่วมบุญได้ที่ ๐๘๔-๗๐๒๐๑๙๔ ใลน์ ไอดี WATSONGPOEI
Email Watsongpoei@Gmail.com
ขออนุโมทนา
พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร