ร่างเปิด


ข่าวประกาศ โดย บ้านโลกทิพย์

หัวข้อ: ร่างเปิด (อ่าน 148038 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 18 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Permalink: ร่างเปิด

พฤศจิกายน 17, 2012, 02:55:27 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


ที่มา : http://www.saiyaithum.com/index.php?mo=3&art=330330
ผู้อ่านทุกท่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ร่างเปิด
เรียบเรียงเขียน โดย เก๋ สายใยธรรม
(วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550)

ร่างเปิด หมายถึง ร่างที่เปิดรับสื่อพลังงานได้ดี ร่างเปิดนี้จะดูขั้นต้นได้ง่ายๆ ว่าอย่างน้อยจะ เกิดลางสังหรณ์ มาก่อนแล้วเกิดเป็นจริงตามลางสังหรณ์นั้น จะเป็นอย่างนี้อยู่นานก่อนร่างจะเปิดรับ สื่อได้โดยตรง ร่างเปิดก็ดี ร่างทรงก็ดี เป็นร่างเปิดที่สามารถเปิดรับสื่อภายนอกได้เช่นกัน ไม่ว่าจะ เป็นร่างเปิดรับสื่อได้เองก็ดี องค์เทพสื่อประทับลงร่างก็ดี วิญญาณสื่อผ่านร่างเพื่อขอส่วนบุญก็ดี การสื่อด้วยจิตผ่านจิตที่เกิดจากบารมีเก่าก็ดี การเกิดบารมีสามารถมองเห็นได้ยินเสียงสื่อภายนอกก็ดี เช่น องค์เทพ วิญญาณ โอปปาติกะ (โอ-ปะ-ปา-ติ-กะ) สื่อในอีกมิติ ภพภูมิต่างๆ

กายขันธ์สามารถเปิดรับพลังงาน(สื่อ)ต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเราได้ อาจหมายรวมไปถึงพลังงาน ที่เกิดจากความดี (เทพในชั้นต่างๆ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์), พลังงานที่เกิดจากจิตมีกิเลส (กิเลสทั้ง ภายนอกและกิเลสทั้งภายใน) ไม่ว่าจะเกิดจากจิตตนเองหรือสื่อภายนอก แม้กระทั่งไสยศาสตร์ ร่างเปิด ก็เกิดจิตสัมผัสรับรู้ได้ว่ามีคุณไสยมาปะทะผ่านร่าง อีกทั้งจิตวิญญาณที่มีตัณหา ด้วยความรัก โลภ โกรธ หลง ที่ยังไม่ได้ผ่านการดับกิเลสหรือผ่านฝึกฝนมาดีพอ,ร่างเปิด ที่เกิดจากการฝึกสมาธิหรือฝึกจิต จนเกิด ความว่าง ให้เกิดพลังจิตในการสื่อสารกับสื่อต่างๆ ได้

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #1 พฤศจิกายน 17, 2012, 02:56:00 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


ผู้ที่เป็นร่างเปิดจะมีลักษณะพิเศษสามารถสื่อสารกับพลังงานเหนือธรรมชาติเหล่านี้ในอีกมิติ หนึ่งได้ดีกว่าบุคคลธรรมดานั่นเอง หรือเรียกว่า สัมผัสพิเศษ (ซิกเซนส์) ,พลังพิเศษ เช่น ความฝันที่ เป็นจริง(ฝันบอกเหตุให้รู้ก่อนล่วงหน้าเกิดเป็นจริงอีกในระยะเวลาอันใกล้), มีลางสังหรณ์ที่เป็นจริง, มี ลักษณะอาการขนรุกชูชันทั่วทั้งตัวทั้งหัวให้ได้รับทราบว่ามีพลังงาน(สื่อ)อยู่รอบๆ ตัวเราผ่านกายขันธ์นี้ แต่ถ้าท่านร่างเปิดทั้งหลายปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเกิดเป็นจิตบริสุทธิ์เปี่ยมด้วยความเมตตาจิต ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ บวกกับการรักษาศีล 5 สวดมนต์ ภาวนากรรมฐานทำทานควบคู่กันไปอย่าง ชัดเจนต่อเนื่อง ฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นในการสร้างความดีและไม่กระทำชั่วในสิ่งที่ผิดๆ อันเนื่องมาจาก ต้นเหตุจากกิเลสที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นเอง ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่อง ตามโอกาส ที่เหมาะสมกับกาลเวลาอบรมลูกหลานสืบสานความดีต่อไป

อาจจะยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมต้องมีร่างเปิด,ร่างทรงกันมากในปัจจุบันนี้ ในการเป็น สื่อกลางเพื่ออะไร อย่างไร เรื่องมีว่า พระพุทธศาสนาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีถึง 5,000 ปี ในช่วง ปีพุทธศักราช 2500 เป็นช่วงกึ่งพระพุทธกาลพอดี หลังจากปีพุทธศักราช 2501 ขึ้นไปจนถึง ปีพุทธศักราช 3750 ซึ่งเหล่าองค์เทพ เทวดาทั้งหลาย ทั้งพระอินทร์ และเหล่าพรหม ได้ขอลงมาทำหน้าที่ดูแล ทำนุบำรุงพระศาสนาให้เจริญ เป็นเวลาถึง 1,250 ปี เนื่องจากในช่วงยุคนี้มีคนเสื่อมศรัทธาในพระศาสนา กระทำความชั่วขาดศีลธรรมเพิ่ม มากขึ้น คนทำความดีลดน้อยลงไป เป็นสาเหตุที่เหล่าองค์เทพจำนวนมาก ได้ขอลงมาทำหน้าที่เพื่อ เสริมส่งทำนุบำรุงพระศาสนาในพระตถาคต ให้เจริญงอกงามขยายออกไป ให้ผู้คนหันมาศรัทธาต่อ พระศาสนาและเกรงกลัวต่อการกระทำความชั่ว หันกลับใจมากระทำดีอยู่ในศีลธรรมและส่งเสริม พระศาสนาให้รุ่งเรือง

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #2 พฤศจิกายน 17, 2012, 02:56:26 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


เหล่าองค์เทพ เทวดาทั้งหลาย ทั้งพระอินทร์ และองค์พระพรหม บางองค์ถึงกลับขอ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่เป็นร่างเปิดบ้าง ร่างทรงบ้าง เพื่อคอยเป็นสื่อกลางและปฏิบัติ ส่งเสริมพระศาสนาให้เจริญออกไปก็มีเป็นจำนวนมาก และในบางองค์ก็ขอลงมาเกิด เพื่อมารักษา พระศาสนาได้ปฏิบัติในพระศาสนาก็มีเป็นจำนวนมาก และองค์ที่ขอลงมาทำหน้าที่สื่อกับเหล่าร่าง เปิด ร่างทรง เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ให้พ้นทุกข์และรับทราบรับรู้ว่า สวรรค์ นรก บาปบุญ คุณโทษ มีจริง ให้หันกลับตัวกลับใจ มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ส่งเสริม ทำนุบำรุง พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเพื่อเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นทุกข์กันทุกฝ่าย

นี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุอีกสาเหตุที่ทำไมต้องมีองค์เทพเป็นจำนวนมากมาสื่อร่างเปิด หรือร่างทรง จึงทำให้มีร่างเปิด หรือ ร่างทรง เป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางรักษาพระศาสนา ให้ดำรงคงอยู่ให้ถึงพร้อม โดยทุกองค์ต่างร่วมแรงรวมใจกัน ทำนุบำรุงพระศาสนาให้ถึงพร้อม จะเห็นได้ว่าเหล่าองค์เทพ ,เจ้า,เทพเจ้า จึงได้ลงมาสื่อกับมนุษย์กันมากมายนั้นเอง

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #3 พฤศจิกายน 17, 2012, 02:56:49 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


ในกรณีอย่างนี้มีทั้งผู้ที่รู้ตัวถึงความแปลกๆ เกิดขึ้นในตัวเอง และยังไม่รู้ตัวคือไม่ทราบ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นแบบใด เกิดได้อย่างไร ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ

(1) ผู้ที่มีร่างเปิด เกิดจากบารมีเก่าแต่หนหลัง เมื่อถึงเวลาใช่เวลา สมควรแก่การได้ รับรู้ความจริงในเรื่อง นรก สวรรค์ เทพ วิญญาณ บาป บุญ คุณโทษ ความดี ความชั่ว มีจริง ใน ปัจจุบันชาติที่เกิดมานี้ ไม่ว่าช่วงวัยใดก็ดีของผู้ที่มีร่างเปิดสามารถจะเห็น สื่อต่างๆ ด้วยจิตที่เกิด จากบารมีเก่าแต่หนหลังได้อย่างรวดเร็วกว่า ผู้ที่มีร่างเปิดแต่ไม่มีบารมีเก่ามาเลย หากมีก็มีมา น้อยมาก ผู้ที่ไม่มีบารมีเก่าจะต้องมาสร้างเพิ่มเอาใหม่กับองค์เทพ ที่จับจองมาลงร่าง เพื่อ เสริมสร้างเร่งรัดบารมีให้เร็วขึ้น เพื่อการที่จะได้ช่วยผู้ที่ตกทุกข์ให้พ้นทุกข์เข้าถึงองค์ธรรม ทำนุบำรุงพระศาสนาให้งอกงาม ส่วนผู้ที่มีบารมีเก่าแต่หนหลังมาจะสามารถบรรจบผสานใน การปฏิบัติอยู่ในคุณความดีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างรวดเร็ว ในการสร้างบารมีเก่าและบารมีใหม่ให้เจริญงอกงามออกไป จนสามารถหลุดพ้นทุกข์สำเร็จผลด้วยดี

แต่ในบางรายถึงจะมีบารมีเก่าแต่หนหลังมา หากยังมีกิเลสที่เกิดขึ้นสร้างกระแส ของกรรมไม่ดีให้เกิดมี เมื่อกำลังจะถึงเวลาก่อนที่ร่างเปิดจะเปิดได้เต็มที่ เพื่อให้ได้รับรู้สื่อ ต่างๆ จะได้ไม่นำบารมีที่มีมาไปใช้ในทางที่ผิด สิ่งศักดิ์สิทธิที่รับรู้คอยเป็นห่วงจะมาช่วยตัก เตือนแนะนำ โดยพาไปเที่ยวดูสวรรค์ นรก บาดาล ผ่านความฝันก่อนในระยะแรกๆ เพื่อ ให้รับรู้ไว้ก่อนในภพภูมิต่างๆ ที่มีจริง เพื่อต้องการให้เกรงกลัวต่อบาปกรรม แล้วให้รีบเร่ง สร้างบารมีให้ต่อเนื่องให้เจริญต่อไป

เมื่อมีกระแสบุญเก่าบารมีเก่ามามากขึ้น ก็จะเกิดร่างเปิด เพื่อให้สามารถรับสื่อ พลังงานเหล่านี้(พลังจิต) จากภายนอกให้ได้รับรู้ ศึกษาเรียนรู้เพื่อเข้าไปค้นหาความจริงด้วย ตนเองพร้อมองค์เทพที่สื่อลงมาหาประทับเป็นช่วงๆ ไป จนถึงขั้นเกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ศึกษาในพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ในการฝึกสมาธิ สมถะ หรือวิปัสสนาให้ได้ผลจริง เกิดญาณบารมีใหม่ขึ้นในปัจจุบันชาติเพื่อสานต่อบารมีเก่าแต่หนหลังให้เจริญงอกงามใน คุณงามความดี จนสามารถปฏิบัติทั้งทางโลกทางธรรมควบคู่กันไปได้อย่างลงตัว และสามารถ ช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญด้วยดี

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #4 พฤศจิกายน 17, 2012, 02:57:10 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


(2) บุญสัมพันธ์ในอดีตแต่หนหลังที่เกื้อหนุนกันมา ที่มีความเมตตาบริสุทธิ์ ปรารถนาให้ตัวเราพ้นทุกข์ให้พบสุขสงบแท้จริง จากจิตภายในและจิตภายนอกส่งผลมา ถึงความเป็นอยู่และการกระทำที่ถูกต้องในทางสายกลาง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไป ในกาลนี้ เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็ดีและผู้ที่ฝึกการปฏิบัติมาก็ดี(เคยศึกษา สมาธิภาวนาเมตตาจิตมาด้วยก็ดี) เกิดจากบุญสัมพันธ์เก่ามาแต่อดีตอาจเคยเป็น ลูกหลาน พ่อแม่ ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ ลูกศิษย์ลูกหากันมาก่อน เมื่อท่านเหล่านี้ปฏิบัติสำเร็จผลมาก่อนจึงมีความ เมตตาย้อนกลับมาช่วยเหลือผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนให้สำเร็จด้วยเช่นกันกลับสู่แดนธรรม

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #5 พฤศจิกายน 17, 2012, 02:57:33 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


(3) เกิดจากการตั้งจิตอธิษฐานมาแต่อดีตกาล เพื่อมาเสริมส่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ตามหน้าที่ ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐาน) เมื่อเกิดมาในภพใหม่หรือปัจจุบันชาติอาจลืมคำที่ เคยอธิษฐานไว้ เมื่อถึงเวลาที่สมควรได้รับทราบภูมิเดิมที่เคยอธิษฐานไว้แต่หนหลังก่อนมาเกิด จึงเกิดเป็นร่างเปิด ได้มีเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสอนปฏิบัติสมาธิ การฝึกจิตฝึกใจให้ อยู่ในศีลธรรมปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ให้ได้แก้ไขตัวใหม่ ให้ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนาเกิดเป็นทางสายกลางเกิดความสงบสุขที่ใจ

เมื่อช่วยเหลือตัวเองได้ดีแล้วถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่าง ถูกต้องได้ด้วยดี ขยายออกไปในทางเกิดกุศลผลบุญ หรืออีกทางหนึ่งบางคนเกิดมาตามแรง จิตอธิษฐานไว้ เมื่อมีบารมีมากๆ ก็สามารถระลึกชาติแต่หนหลังได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆ ติดต่อสื่อสารในสิ่งลึกลับได้มาโดยตลอดควบคู่กับการกระทำความดี ช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ สรรพวิญญาณ เสริมส่งพระศาสนาไปด้วย เป็นต้น ถือได้ว่าเป็น หน้าที่อันสำคัญในชีวิตการเกิดมาในครั้งนี้ก็ว่าได้ 

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #6 พฤศจิกายน 17, 2012, 02:57:56 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


(4) เกิดจากการปฏิบัติ รู้ถูกผิดชอบชั่วดี อยู่ในศีลธรรมอันดี สามารถเป็นที่ พึ่งของคนและสัตว์ สรรพวิญญาณ เหล่าปวงเทพทั้งหลายในทางกุศลผลบุญ ในการเผย แผ่พุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี จะถูกจับจองจากองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วแต่ละพระ องค์จะเห็นสมควรว่าควรจะมาสร้างบารมีกับผู้ใด จึงจะเกิดผลในชาติปัจจุบันได้อย่าง ชัดเจนเป็นอย่างดี ให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเป็นตัวอย่างแบบประพฤติตนอยู่ ในทางสายกลาง

การปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระ กรรมฐาน ทำบุญทำทาน เมตตาทาน เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อท่านได้เลือกแล้วร่างผู้นั้นเหมาะสมถูกต้องตรงตามที่ท่านเห็นสมควร ก็จะเริ่มมาสื่อสารด้วยช่วงนั้นเราอาจจะเริ่มมีอาการเป็นร่างเปิดได้ค่ะ

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #7 พฤศจิกายน 17, 2012, 02:58:18 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


(5) เกิดจากได้รับมอบหมายหน้าที่มาโดยตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อดีตชาติ นั่นเอง เมื่อพร้อมหน้าที่ตอนอายุเท่าใดก็จะพบว่ามีอาการเป็นร่างเปิด สามารถเริ่มสื่อสาร ในอีกมิติอื่นๆได้ เพื่อบอกกล่าวให้ผู้คนได้รับรู้ว่า สวรรค์ นรก บาป บุญ คุณ โทษมีจริงตาม คำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเสริมส่งในการปฏิบัติตัวให้ถูกทาง สามารถปฏิบัติ ทั้งทางโลกและในทางธรรมควบกันไป เข้าใจในความเป็นสัจธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีและ สามารถเผยแพร่พระศาสนา ให้กระจายขยายออกให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ตามหน้าที่ ที่ได้ รับมอบหมายมานั้นเอง เป็นต้น

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #8 พฤศจิกายน 17, 2012, 02:59:50 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


อาการก่อนเริ่มร่างเปิดถึงเปิดแล้ว

1. เริ่มปวดศีรษะบ่อย บางทีปวดตลอดทั้งวันแต่ยังไม่รุนแรง บางทีเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งในศีรษะ และเหมือนฟ้าแลบ เป็นเส้นตรงลงในศีรษะแค่รู้สึกเสียวแปลบเล็กน้อยระหว่างกลางศีรษะ เกิดบ้างไม่เกิดบ้าง หากเกิดก็เกิดช่วงระหว่าง มีสื่อลงทางศีรษะนั้นเอง บางครั้งปวดศีรษะข้างเดียวเรียกว่า ไมเกรน (Migrain) ปวดศีรษะมักจะปวดข้างเดียว อาจจะสลับซ้ายขวาได้ ลักษณะปวดเป็นแบบตุ๊บๆ ในบางครั้งปวดลงไปถึงท้ายทอย ปวดเป็นเส้นจากหัวลงมา ท้ายทอย เหมือนอาการ คอตกหมอน

2. เวียนหน้า เวียนหัว บ่อยๆ ระหว่างวันรู้สึกใจหวิวๆ แลดูอะไรหมุนไปหมด
3. หัวใจสั่นอ่อนๆ และหัวใจเต้นสั่นอย่างแรงจนกระตุก (เหมือนเป็นโรคหัวใจ)
4. หายใจลำบาก อาการเหมือนจะหายใจไม่ได้ไม่อิ่ม เลยต้องหายใจอย่างรวดเร็วและแรง (เหมือนมีอาการเป็นหอบหืด) บางทีมีอาการตัวเกร็งแต่ไม่รุนแรง
5. ร้อนหนาวกว่าปกติ (เหมือนเป็นไข้จับสั่นบ้างเล็กน้อย)
6. เหงื่อออกมาก ออกเป็นเม็ดเล็กๆ
7. เหนื่อย ปวดเมื่อยทั่วทั้งตัว (รู้สึกปวดจากข้างในกระดูก)
8. หิวน้ำบ่อยๆ หิวบ่อยๆ
9. เป็นภูมิแพ้บ่อย (เป็นไข้หวัด เจ็บตา เจ็บคออักเสบ)
10. ความดันผิดปกติ (อาจขึ้นสูงบ่อยๆ แต่ไม่ปวดศีรษะไม่ถึงขั้นตาย)
11. ปวดท้องเป็นกระเพาะ (ทั้งที่ไม่เคยอดอาหาร ทานข้าวก็เป็นเวลา)
12. เหมือนเป็นโรคประสาท (เคร่งเครียด คิดมากไป เหน็ดเหนื่อย)
13. เบื่ออะไรต่อมิอะไรได้ง่ายๆ (หงุดหงิด โกรธแบบรุนแรงหลายเรื่องโดยไม่รู้ตัว)
14. ลมในท้องมากผิดปกติ (ท้องอืด ท้องบวม ผายลมบ่อยและดังมากมีอาการแน่นท้องมาก,บางครั้งมีอาการอยากอาเจียน เหมือนคนมีท้อง)
15. หูอื้อ (ไม่ได้ยินเสียงในบางครั้ง มีลมเป่าเข้ามารูหูโดยไม่มีลมในขณะนั่น)
16. ความจำไม่ค่อยดี (จำไม่ค่อยได้ ,ลืมง่าย) มีอาการเบลอ มองเห็นไม่คอยชัด
17. น้ำตาซึมที่ตาเมื่อมีอารมณ์สงสาร,เมตตา,ได้ฟังธรรม
18. มีอาการหนักตามากๆ ลืมตาไม่ขึ้น บางครั้งง่วงนอน..นอนได้ทั้งวันไม่อยากตื่น
19. ขนรุกชูชันทั่วตัวทั่วทั้งศีรษะ
20. ปากสั่นเสียงสั่นเวลาพูดคุย คิ้วกระตุกบ่อย,หน้ากระตุกเป็นจังหวะอ่อนๆ
21. เกิดเหน็บชา ร่างกายไม่มีแรงบ่อยครั้งในแต่ละวัน
22. อยู่ดีๆ ก็มีอารมณ์เศร้าหมอง ซึมเซา ตลอดวันโดยอัตโนมัติทั้งที่ไม่มีเรื่องให้เป็นทุกข์ใจเลย เป็นความเศร้าเกิดขึ้นมา ในใจเอง เห็นอะไรก็เศร้าใจไปเสียทั้งหมด


ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #9 พฤศจิกายน 17, 2012, 03:00:42 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


23. ตากระพริบบ่อยๆ หรือถี่ๆ หลับตาไม่ค่อยสนิท เวลานั่งกรรมฐาน เป็นต้น
24. บางที่ได้ยินเสียงพูดคุยกันผ่านในหัวตนเอง (มีสื่อผ่านทางจิตความรู้สึกนึกคิด)
25. เรอดัง เรอบ่อยๆ ยิ่งไปเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่มีจิตวิญญาณ ยิ่งเรอมากค่ะ
26. นอนไม่ค่อยหลับ มักตื่นมาระหว่างกลางดึกตรงเวลาหลายวัน เช่น ตี 1-2
27. บางครั้งมีน้ำลายไหลสีใสออกมาเองเรื่อยๆ หรือมีน้ำลายเป็นฟองขาว เวลาพูดคุยในเรื่องที่เป็นความดี การปฏิบัติธรรม มักไหลออกมาระหว่างมุมปาก
28. เกิดความรู้สึกอยากจะปฏิบัติ อยากจะนั่งสมาธิ อยากจะศึกษาธรรมอยู่เรื่อยๆ
29. เวลาพูดอาจจะมีน้ำเสียงแหบแห้งหรือพูดไม่ออกในช่วงจะพูด ในสิ่งที่ไม่สมควรพูด
30. เกิดอาการหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมล้มลงไป แต่ก็ไม่ล้มลง ยังสามารถพยุงตนเองไว้ได้อยู่ และมีความรู้ลึกเหมือนตัวลอยๆ เดินเซซ้ายเซขวา บ้างครั้งเกิดความรู้สึกเหมือนเดินบนคลื่นน้ำ แต่จริงๆ แล้วเราก็เดินบนพื้นตามปกติเรานั้นแหละค่ะ จะมีอาการเบลอเหมือนหลงลืม จำอะไรไม่ค่อยได้ในบางครั้งเท่านั้น หรืออาจเกิดอาการเบลอได้บ่อยครั้ง และมีอาการเกิด เกือบทั้งวัน เป็นต้น หากฝึกสติ สมาธิจิต ให้เกิดพลังสงบนิ่ง ปล่อยว่าง ไม่ยึดติดในกายขันธ์ ระลึกนึกถึงในเรื่องอสุภะจะ ช่วยทำให้อาการเป็นปกติ
31. หากองค์เทพสื่อมาใกล้ๆ รอบๆ ตัว หรือสื่อลงผ่านร่างจะมีกลิ่นหอม เหมือนกลิ่นมะลิ บ้างได้กลิ่นหอมเย็นเหมือนไม่เคย ได้กลิ่นในโลกมนุษย์มาก่อน บ้างได้กลิ่นหอมเหมือนน้ำอบไทย และกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นกลิ่นประจำของ พระองค์ท่านตามระดับชั้นบารมี หากพระองค์ท่านต้องการให้ได้กลิ่น ก็จะได้กลิ่นหอมขึ้นมาทันที ทั้งที่ไม่มีดอกไม้ในแถวๆ นั้น และส่วนใหญ่คนที่สื่อได้ มักจะได้กลิ่นธูปหอม หรือสำหรับร่างที่ยังไม่รู้อะไรมาก่อนเลย จนน่าแปลกใจทั้งที่ไม่มีคนจุดธูป ในแถวนั้นเลย
32. หากเป็นวิญญาณมาสื่อหรืออยู่ใกล้ๆ รอบๆ แถวนั้นหรือรอบๆ ตัวเรา แต่ไม่ได้แอบแทรกลงร่าง มักจะได้กลิ่นเหม็นสาบสาง ของซากศพ ซากสัตว์ เหมือนสุนัขตายมาเป็นเวลานาน และได้กลิ่นเหมือนปลาร้าเน่า และได้กลิ่นเหมือนอีแร้งตาย และกลิ่น สาบสางโชยมาใกล้ๆ จมูก ผู้สามารถสื่อได้ใหม่ๆ จะได้รับกลิ่นอย่างแรง แต่คนอื่นจะไม่ได้กลิ่น เหมือนเราได้กลิ่น
33. เกิดอาการตัวสั่น ชาตามเนื้อตัว อาการสั่นนี้จะเริ่มสั่นจากภายในมาก่อนแล้วจึงส่งผลมาถึงเนื้อตัวเราเกิด อาการชาตามมา ในบางครั้งทำให้เกิดอาการหายใจเร็วและแรง เมื่อเวลาเจอสื่อมาจะลงผ่านแทรกเข้าร่างเปิด มักจะเรียกอาการสั่น นี้ว่า สื่อจิตปะทะแทรกลงผ่านร่าง ดังนี้

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #10 พฤศจิกายน 17, 2012, 03:01:32 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


1. เราต้องมาดูความเป็นปัจจุบันเสียก่อน ว่าเราป่วยด้วยโรคอะไรบ้าง มีโรคกระเพาะหรือไม่ มีโรคระบบทางประสาทหรือไม่ เกิดจากอาการเคร่งเครียดมากเกินไปหรือไม่ ที่จะสามารถทำให้เกิดอาการสั่นไปทั่วตัว หากพิจารณาดูแล้วไม่มี ให้ตัดทิ้งไป ได้เลยว่าไม่ใช่โรคอาการที่เกิดในกายสังขาร

2. เกิดจากจิตวิญญาณแอบแทรกเข้าร่าง ก็สามารถทำให้เกิดอาการสั่นหนักแรงได้ เพราะร่างกายที่เปิดรับสื่อได้ใหม่ๆ อาจจะยัง ไม่สามารถปรับตัวได้ทันและไม่รู้วิธีแก้ไข เกิดจากวิญญาณไม่บริสุทธิ์เข้ามาปะทะร่างลงแอบแทรกผ่านร่างอย่างเร็วและแรง ทำให้ร่างกายรับสภาวะไม่ทันจึงเกิดอาการสั่นได้ ในบางครั้งถึงกับเกิดเหน็บชาสะบั้นยุบยิบไปทั่วทั้งตัวเลย

3. เกิดจากสื่อภายนอกร่างกายมีเป็นจำนวนมาก หรือมีพลังมาก จึงทำให้เกิดสื่อในระยะใกล้ๆ ตัวผู้เป็นร่างเปิด เมื่อร่างสามารถ เปิดรับสื่อได้ ก็จะมีความเร็วต่อความรู้สึก ส่งถึงกายขันธ์ของเราจึงเกิดอาการได้ ในบางครั้งถึงกับเกิดเหน็บชา หนาวสะบั้น เหมือนมีอะไรวิ่งยุบยิบไปทั่วทั้งตัวเลยค่ะ เท่าที่ศึกษามา เกิดจากพลังบารมีที่มีมากกว่าผู้เป็นร่าง และร่างรองรับบารมีที่มีส่งมา หาไม่ทันกันค่ะ เลยเกิดอาการสั่นขึ้นได้ทันที่ที่สื่อมาปะทะร่างในเวลานั้น

4. เกิดจากไม่ใช่เทพประจำตนเองจะมาลงร่างหรือมีสื่อจากองค์เทพจากร่างเปิดอื่น อยากจะมาสื่อแทรกลงผ่านร่าง ก็จะเกิดอาการสั่น ไปทั่วทั้งตัวขึ้นทันที

5. เกิดอาการสั่นทั้งภายในและทั่วทั้งตัว เมื่อมีสื่ออื่นจากร่างเปิดบ้าง จากสื่อจิตอื่นบ้าง มาลองทดสอบกระแสจิตและบารมีในการปฏิบัติ ในบ้างครั้ง

6. เกิดจากร่างปะทะคุณไสยบ้าง จะเกิดอาการสั่นขึ้นมาทันที บางครั้งจนเกิดหายใจอึดอัดขึ้นได้

7. บ้างเกิดจากการถูกลงโทษจากองค์เทพประจำร่างเปิด เพราะร่างรับปากแล้วไม่ได้กระทำตามนั้น หากระลึกบอกกล่าวสำนึกผิดแล้ว อาการก็จะหายสั่นทันที เมื่อกล่าวจบและสำนึกผิดได้จริง หากไม่อยากถูกลงโทษ หากไม่แน่ใจว่าตนเองจะทำได้จริงตามนั้น ก็ให้ ต่อรองกับพระองค์ท่านที่ประจำร่างหรือองค์เทพที่มาสื่อด้วย หากทำไม่ได้ก็ต้องบอกกล่าวพระองค์ไป การตอบระลึกกับพระองค์ท่านอย่างง่าย ให้ตอบไปว่าลูกจะพยายามทำให้ดีที่สุด แต่ลูกไม่ขอสัจจะว่าจะทำได้ หากลูกทำไม่ได้จะ ถือว่าลูกผิดสัจจะต่อพระองค์ท่าน ลูกได้พิจารณาดูสติกำลังของตัวลูกเองแล้ว จึงจะพยายามทำให้เต็มกำลังที่สุดเท่าที่จะทำได้เจ้าค่ะ เป็นต้น เป็นการตอบแบบกลางๆ ไม่เป็นทุกข์กับผู้เป็นร่างและองค์เทพท่าน องค์เทพท่านก็จะได้รับเหตุผลของร่างไปด้วยว่าทำไมทำไม่ได้ แต่ยังให้ความพยายามในส่วนนั้นอยู่ จึงได้พยายามจะทำให้เต็มที่ ที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามสติกำลัง เป็นคำตอบในแบบกลางๆ ค่ะหาก ไม่แน่ใจว่าตนเองจะทำได้อย่ารับปากส่งเดช และให้เหตุผลกับพระองค์ท่านขอต่อรองในเหตุผลนั้นๆ เป็นต้น

8. เกิดจากบารมีไม่ทันกัน ส่วนใหญ่จะเป็นบารมีของร่างเปิดที่เปิดรับสื่อไม่ลงตัวหรือเท่าทันกัน ก็ให้ร่างฝึกพลังจิต หัดดู รู้จิต จนจิต ละเอียดมากขึ้น(เบาบางจากกิเลสมากขึ้น เริ่มรู้เท่าทันกิเลสนั้นเอง) รักษาศีลให้บริสุทธิ์ สวดมนต์ สมาธิ ทำบุญทาน ปฏิบัติ โดยเฉพาะสมถกรรมฐาน ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน และหมั่นภาวนาไว้ในใจให้ประจำจิต ให้เกิดบารมีทางจิตและไม่ยึดติดในกายขันธ์ และส่วนอื่นๆ การที่ไม่ยึดติดนี้ หมายถึง การไม่ยึดติดภายในจิตใจ ปฏิบัติให้ได้จริง จึงจะสามารถส่งผลมาถึงภายนอกเราได้ อย่างลงตัว แต่การกระทำหน้าที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ยังต้องดำเนินไปให้ดีที่สุด แต่จะเป็นไปในทางที่ดีที่เจริญด้วยศีลธรรมอันดี เพราะจิตใจได้รับการฝึกและวางลงแล้วในเรื่องการไม่ยึดติดแม้กระทั้งกายขันธ์ และส่วนอื่นๆ ที่มีผลส่งเข้ามากระทบต่อจิตใจทั้งสิ้น

สรุป สั้นๆ ว่า ให้ตัดและวางที่ใจ ส่วนการดำเนินชีวิตยังต้องทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด สามีมีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ภรรยา ก็ต้องทำให้ ดีที่สุด ส่วนใจนั้นวางลงได้แล้ว จึงทำให้ใจเกิดความสงบไม่ไปเป็นทุกข์ในเหตุการณ์ นั้นๆ ที่เข้ามากระทบต่อตัวเรา และสามารถดำรง ชีวิตได้อย่างลงตัว เกิดสติปัญญารู้เท่าทัน เป็นต้น

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #11 พฤศจิกายน 17, 2012, 03:02:14 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


9. เกิดจากผู้เป็นร่างเปิดต่อต้านการลงสื่อผ่านร่างนั้นเอง จึงทำให้เกิดอาการฝืนทางจิตใจ และส่งผลมาถึงร่างกาย ทำให้เกิดปฏิกิริยาอาการ ต่อต้านไม่ยอมรับในสิ่งนั้นที่จะเข้ามาสื่อด้วย จึงเกิดอาการสั่นไปทั่วทั้งตัวและหัวใจ เกิดอาการบีบคั้นขึ้นระหว่างร่างกาย หากร่างเปิดคนใด สามารถสื่อจิตติดต่อกับสื่อที่จะมาลงได้แล้ว ก็จะพูดคุยทางจิต ก็ขอให้ท่านไม่ลงก็สามารถทำได้ หรือหากสื่อจิตแล้วเห็นว่าไม่เป็นภัยต่อตนเองเปิดรับสื่อให้ลงผ่านร่างแล้วอาการ ก็จะดีขึ้น หากไม่ยอมรับก็ให้กำหนดสั่งการทางจิตปิดร่าง ท่านที่มาสื่อก็ลงไม่ได้แล้ว จึงส่งกระแสจิตไปคุยกับท่านเป็นเพราะสาเหตุใดจึงไม่ ให้ท่านสื่อผ่านลงร่างนี้ แต่เหตุผลของร่างจะต้องดีพอด้วยค่ะ เป็นต้น

หากผู้เป็นร่างอยากจะชำนาญในการปิด-เปิด รับสื่อ ก็ต้องฝึกเปิดร่างยอมให้ลง แล้วการลงจะค่อยๆ เบามาขึ้นในแต่ละครั้ง หากการลง ได้ทำบุญไปด้วยจะยิ่งเป็นการเสริมบารมี ร่างกายและจิตจะสามารถสื่อในการลงผ่านร่างยิ่งเบาขึ้นไปอีกค่ะ ก็ให้ฝึกสลับกับการปิดร่างไม่ให้ลงร่าง ต้องหัดกำหนดปิดร่างภายในจิต ในสิ่งที่จะมาสื่อลงผ่านร่าง การมาลงสื่อในครั้งนั้น หากฝึกจนชำนาญจะสามารถฝึกสั่งการได้เลยทันที เป็นต้น (การต่อต้านฝืนจิตใจต่างจากการบังคับจิตนะคะ อย่าเข้า ใจผิดคิดว่าการต่อต้านเป็นการบังคับจิต การบังคับจิต คือ การกำหนดจิตได้ สั่งการจิตได้ หรืออาจถึงเกิดฤทธิ์ทางใจ)

10. เกิดจากร่างเปิดมีอารมณ์โมโห โกรธหนัก และองค์เทพมีอารมณ์ไม่พอใจในสิ่งที่มาสื่อในภายนอก หากรับสื่ออารมณ์ร่วมกันได้จะมีอาการตัวสั่น เหมือนไม่พอใจเกิดขึ้นผู้เป็นร่างจะรับรู้สึกภายในตนเองได้ว่า อาการสั่นเกิดจากอารมณ์ไม่พอใจ โมโห ติดโกรธขึ้นมาอย่างแรงทันทีทันใด อย่างนี้ ผู้เป็นร่างต้องฝึกควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติอยู่เสมอ ปล่อยวางได้อย่างรวดเร็ว เมื่อรู้ตัวว่ากำลังจะเกิดอารมณ์โกรธ เมื่อสังเกตหัดดูจิตและอารมณ์ของตนเองกำลังจะเกิด อารมณ์โกรธ โมโห ไม่พอใจ อะไร ก็ให้พยายาม ตั้งสติ และพิจารณา ไม่ยึดติด แล้วปล่อยวาง เราจะสามารถระงับอารมณ์ให้เบาบางลงไปได้และสามารถช่วยให้อาการสั่นค่อยๆ ลดลงไปจนเป็นอาการ ปกติค่ะ (อย่าลืมว่าร่างเปิดเป็นร่างที่ไวต่อการรับสื่อต่างๆ ได้ง่ายมาก)

อาการเหล่านี้เมื่อร่างเริ่มเปิดใหม่ๆ อาจมีอาการบ้าง บางครั้งแต่เมื่อร่างเปิดมากขึ้นเมื่อไรจะมีอาการมากขึ้น แต่ถ้าเรามา ฝึกสมาธิฝึกจิตให้อยู่ในความสงบ ไม่ยึดติดกายขันธ์เมื่อใดร่างกายก็เป็นปกติ เพราะจะต้องมาปฏิบัติรองรับให้ทันกันกับบารมีที่กำลังจะมา แต่ในอดีตหรือบารมีจากองค์เทพที่จะมาสื่อผ่านร่าง ต้องมาปฏิบัติให้ต่อเนื่องชัดเจนในปัจจุบันกาลนี้ อาการเหล่านี้ก็เริ่มหมดไปเรื่อยๆ เพราะจิตที่เป็นอุเบกขาบริสุทธิ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #12 พฤศจิกายน 17, 2012, 03:02:52 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


ลักษณะอาการร่างเปิดมาก

ร่างกายของคนเราประกอบด้วย ธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ เมื่อร่างกายของคนเราเปิดออก ส่วนใหญ่จะเปิดที่รูทวารทั้งห้า แต่ที่นี้เราจะพูดถึงร่างส่วนใหญ่จะเปิดออกระหว่างหน้าผาก และระหว่างกลางศีรษะผู้ปฏิบัติจะสามารถมองเห็นว่าร่างเปิดมากหรือเปิด น้อย หรือสิ่งที่เป็นพลังงานในอีกมิติหนึ่ง เช่น เทพ ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,วิญญาณ เมื่อท่านเหล่านี้เห็นเข้าในบางองค์และบางวิญญาณก็อยาก จะจับจองเป็นร่างของตนเอง ก็พยายามจะเข้าร่างอยู่เสมอตลอดเวลา

เพราะท่านเหล่านี้ไม่มีกายขันธ์ เป็นเพียงธาตุอากาศ (เทพ ,สิ่งศักดิ์สิทธ์ เป็นธาตุอากาศชั้นสูง ส่วนวิญญาณเป็นธาตุ อากาศไม่บริสุทธิ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า อยู่ในระดับชั้นที่ต่ำกว่าองค์เทพ เราจึงควรรู้ว่าลักษณะอาการองค์เทพเวลาสื่อผ่านร่างเป็น ลักษณะอาการแบบใด, วิญญาณเข้าร่างเป็นแบบใด เพราะวิญญาณป่วยหรือตายด้วยโรคใดมาสื่อเข้าร่างเปิด จะมีอาการตาม วิญญาณเหล่านั้นไปด้วยตลอดจนอุปนิสัย คงเคยได้ยินคำโบราณที่กล่าวไว้ว่า (ผีห้ามอยู่กับคนเป็นเดี๋ยวจะเป็นป่วย) เราจำเป็นต้องศึกษาปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ทราบวิธีปกป้องร่างได้อย่างถูกต้องให้มากที่สุด ไม่หลงเชื่อในจิต วิญญาณเกเรมาโกหก หลอกลวงเอาร่างของท่านไปใช้ในทางไม่เกิดกุศลใดๆ เลย เป็นผลเสียต่อร่างได้ แต่ถ้าเป็นอาการเทพมาสื่อประทับผ่านร่างควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ถึงจะถูกต้องให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #13 พฤศจิกายน 17, 2012, 03:03:25 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


เราควรทราบกันก่อนว่าร่างเปิดมากๆ แล้วจะต้องทำอย่างไรบ้าง เช่น

(1) ถ้าเกิดเป็นองค์เทพมาสื่อประทับผ่านร่างหรืออยู่ใกล้ๆ บริเวณรอบๆ ตัวเราและอาจอยู่ในสถานที่เราอยู่ขณะนั่น ท่านไม่มีกายขันธ์เหมือนมนุษย์เราท่านจึงเป็นธาตุอากาศชั้นสูง ตามบารมี (เป็นพลังงานที่มีพลังจิตสูง) ผู้ที่มีร่างเปิดมากๆ จะ สามารถรับสื่อพลังงานจากภายนอกได้ดีกว่าบุคคลธรรมดาหรือถ้าเกิดเป็นองค์เทพและรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สามารถมอง เห็นและล่วงรู้ได้ว่าบุคคลนี้เป็นร่างเปิดที่มีบุญบารมีพอที่จะมีดวงตาเบาบางจากกิเลส (เป็นผู้สมควรฝึกได้ในทางปฏิบัติดีปฏิบัติ ชอบในทางธรรม มีความเมตตาหรือพรหมวิหาร 4 ) ขัดเกลาอีกไม่นานก็สามารถเป็นผู้เจริญด้วยธรรม เกิดประโยชน์ทั้งต่อตน เองและบุคคลอื่น สรรพสัตว์ อื่นๆ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถมองเห็นแสงบารมีธรรม ความมีน้ำใจ พอที่จะฝึกต่อไปได้ในพุทธศาสนา จากด้านหน้าของ หน้าผากของท่าน เมื่อเห็นแล้วเหล่าองค์เทพ ต่างต้องการอยากจะมาสร้างบารมีด้วยเพื่อเผยแผ่ธรรมให้เกิดกุศลผลบุญไปพร้อม กับผู้ที่เป็นร่างเปิดให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าไม่ใช่บารมีคู่กันมาอาจจะไม่สามารถจับจองสื่อผ่านร่างเปิดได้ตลอด อาจสามารถ สื่อผ่านเข้าร่างเราได้ไม่นาน ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ร่างเปิดใหม่ๆ ต้องมีน้ำอดน้ำทนให้มาก เพราะกายขันธ์ของเราจะมีอาการในแต่ ละครั้งเมื่อมีองค์เทพมาสื่อเพื่อจะลงผ่านร่าง

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

Permalink: Re: ร่างเปิด

ตอบกลับ #14 พฤศจิกายน 17, 2012, 03:04:18 PM 148038 43 | หัวข้อไอดี: 1034 | ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034

ออฟไลน์ สายน้ำ

 • พี่น้องบ้านโลกทิพย์
 • ออฟไลน์
 • ความนิยม: +0/-4

 • เพศ: หญิง
 • กระทู้ : 507
 • สตางค์ :
 • แต้มถูกใจ : 0
 • ลำดับสมาชิก : 488


 • บ้านโลกทิพย์ สังคมแห่งการช่วยเหลือ


 • กรกฎาคม 06, 2015, 04:00:10 PM


เมื่อหลังจากร่างเปิดแล้วเมื่อไปสถานที่ใดๆ ก็ตามควรอ่อนน้อมถ่อมตน(เคารพสถานที่บอกกล่าว ฝากตัวให้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ในสถานที่นั้นๆ เมตตาคุ้มครองช่วยเหลือ ให้ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่ง ไม่ได้มาถ้าท้ายเอาแต่ใจใดๆ เลย) ทุกๆ สถานที่ ที่ผู้เป็นร่างเปิดเดินทางไปสถานที่ใดๆ ก็ตาม เช่น บ้าน ศาล ตลาด ถนนหนทาง แม่น้ำ หมู่บ้านต่างๆ องค์เทพจะมาสื่อลงเราตลอด ทางที่องค์เทพพบเห็นเรา หรือมีอาการเกิดเกือบทั้งวัน เป็นเพราะว่าองค์เทพจะเที่ยวมาสื่อลงผ่านร่างเพื่อทักทาย พูดคุยด้วยใน หลายๆ เรื่อง ตลอดเวลาในช่วงร่างเปิดใหม่ค่ะ

ให้กล่าวระลึกในใจว่า ขอบพระทัยที่มาสื่อประทับผ่านร่างคอยดูแล ลูกขอให้ร่างของลูกมีอาการเป็นปกติ แล้วกล่าว อวยพรให้องค์เทพเจริญบารมีในทางธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพาน อายุมั่นขวัญยื่นยิ่งๆ ขึ้นไป อาการก็จะเป็นปกติ แต่อาการก็จะ เป็นปกติอยู่ได้ไม่นานนัก คือ อาการจะเป็นปกติไม่เกิน 10 นาที บ้างก็ 20 -30 นาที บ้างก็ 1 ชม. บ้างก็เพียงแค่ 5 นาที เท่านั้น ก็จะกลับมาเป็นอาการอย่างเดิมอีก คือ อาการเหมือนจะเป็นลมเซซ้ายเซขวา แต่ไม่มาก จนคิดว่าจะล้มลงไปจะไม่สามารถ พยุงตัวได้ แต่ก็สามารถพยุงตัวเองได้เหมือนเดิม และมีอาการเหมือนจะมึนๆ ลอยๆ ที่เก๋จะชอบเรียกว่า หน้ามืดเหมือนจะเป็นลม และมีอาการเบลอๆ การเดินก็เหมือนเราเดินบนคลื่นน้ำแต่จริงๆ แล้วเราก็เดินบนพื้นตามปกติเรานั้นแหละค่ะ แต่ผู้เป็นร่างจะรู้สึก ได้ในตัวเองว่ามีอาการแบบนี้อยู่ในขณะนั้น ก็จะมีองค์เทพตามสถานที่ต่างๆ ลงมาสื่อด้วยอีก อาการก็จะกลับมาเป็นอีกเพราะเป็น อาการที่เทพสื่อมายังร่างนะคะ เพราะร่างเปิดใหม่ๆ อาจจะยังควบคุมสติและสมาธิจิต หรือพลังจิตไว้ได้ไม่มากพอ แต่หากยังมีอาการอีก เมื่อกล่าวจบในใจแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลย ให้ใช้คำบริกรรมว่า พุธ โธ หรือตามจริตที่ชอบ บริกรรมภาวนาในใจอยู่สักครู่ อาการก็จะเป็นปกติตามเดิม จะหายจากอาการที่สื่อมาจากองค์เทพ เพราะท่านได้รับรู้จากการระลึก จิตในการอวยพรนั้นแล้ว หรือการได้ปฏิบัติบริกรรมภาวนา พุท โธ หรือตามจริตตนที่ชอบ ด้วยในชั่วครู่นั้นแล้ว ก็จะกลับออกไป ยังที่อยู่ของพระองค์ตามเดิมค่ะ

ลิ้งค์หัวข้อ: http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=1034
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน

 

 
Banloktip.com ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20-เมษายน-2012 ..เพื่ออุทิศให้ คุณพ่อสำเร็จ ทิตาวงศ์