เกษา นักบุญยาจก

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] ตัวเราหรือพื้นโลก..ที่โยกไปมา.

[2] ทำไงดีอยากรู้ว่าตัวเองถนัดสมาธิแบบไหน

[3] ลำดับขั้นตอน..เข้าสมาธิ.

[4] ย้ายแล้ว: .. ผีเข้า แผ่เมตตาก็ไม่เอา..

[5] ย้ายแล้ว: เปรตกลับใจ

[6] ย้ายแล้ว: เปรต... ได้กลับมาเกิด

[7] ย้ายแล้ว: ทวดาลงมาร่วมตักบาตรออกพรรษา

[8] ย้ายแล้ว: รุ่นพี่จูน

[9] ย้ายแล้ว: คุณลุงสมพร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version