คลิปเสียงและวิดีโอ

หัวข้อ

(1/1)

[1] หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง อเวจีมหานรก

[2] หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่อง การตั้งพระพุทธรูป

[3] ชีวประวัติ หลวงพ่อพุธ. ฐานิโย

[4] ตัดกรรม. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

[5] สร้างพลังงานทางจิต. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

[6] การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

[7] ฟังเสียงสวดมนต์ก่อนก่อนนอน หลับสนิท จิตผ่อนคลาย

[8] อานาปานสติ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ตอนที่1

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version