ธรรมะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

หัวข้อ

(1/1)

[1] แนะนำการฝึกมโนมยิทธิสำหรับนักปฏิบัติใหม่

[2] ไม่มีเวลาทำสมาธิ?(หลวงพ่อพระราชพรหมยาน)

[3] กรรมที่นำไปสู่นรก-หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

[4] การอุทิศส่วนกุศล-การกรวดน้ำ โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

[5] การชำระหนี้สงฆ์ ( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ )

[6] อานาปานสติ การจับลม 3 ฐาน โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version