โครงการบุญที่ทำเสร็จเรียบร้อย

หัวข้อ

(1/1)

[1] โครงการแรกของบ้านโลกทิพย์ สร้างกุฏิสงฆ์ที่วัดร่มโพธิ์ทอง จ.ลำปาง

[2] ขอเชิญร่วมทอดผ้า่ป่าสามัคคี วัดพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี ในวันที่ 24 มีนาคมนี้

[3] ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ กัมมัฏฐาน จำนวน๒๑รูป

[4] ทำหน้าต่างให้น้องใหม่

[5] ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงวัด จำนวน 80 ช่องละ 3,000 บาท เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมะ

[6] งานเขียนแบบและประมาณราคาวัสดุ วิหาร วัดพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version