โครงการบุญที่กำลังดำเนินงาน

หัวข้อ

(1/1)

[1] โครงการแรกของบ้านโลกทิพย์ สร้างกุฏิสงฆ์ที่วัดร่มโพธิ์ทอง จ.ลำปาง

[2] โครงการสร้างโบสถ์ลอยน้ำที่วัดป่าชลประทานราษฏ์ จ.เพชรบุรี

[3] ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่าน มาร่วมกองบุญ สร้างพระบรมธาตุทันใจ กับเพจบ้านโลกทิพย์

[4] ความคืบหน้าโครงการสร้างโบสถ์ วัดสิริบุญมาราม จ.ลำปาง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version