ห้องกรรม

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] เถียง พ่อ เถียง แม่

[2] วิบากกรรมแห่งความรัก 21 อย่าง

[3] วิบากรรม?

[4] วัฏจักรชีวิต 019 กรรมจากทำแท้ง

[5] หลวงปู่ฤาษีลิงดำ กรรมที่ทำให้ไม่มีลูก

[6] วีร(เวร)กรรมที่ผิดพลาด จนเสียเพื่อนเกือบทั้งห้อง จากวจีกรรม

[7] กรรมที่เคยไปนินทาว่าร้ายผู้มีอุปการคุณ

[8] กรรมจากกาทำผิดศีลข้อ3

[9] ธรรมทานทำแท้ง โดย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version