ห้องบอกบุญ

หัวข้อ

(1/8) > >>

[1] ขอเชิญสาธุชน ร่วมบุญเททองหล่อพระร่วงเจ้าสูง 32 เมตร

[2] ร่วมทำบุญบริจาคเงินซื้อสีทาศาลาพระพิฆเนศ วัดดอยตะแคง(ศิลาบรรพต)

[3] ขอเชิญร่วมทำบุญสละทานและเป็นเจ้าภาพร่วมเททองหล่อพระ (พระมหาคันฉ่อง และพระนเรศวร)

[4] ขอเชิญร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์ดำรงค์และวัดคีรีบรรพรตครับ

[5] ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี

[6] ย้ายแล้ว: ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงวัด จำนวน 80 ช่องละ 3,000 บาท เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมะ

[7] ย้ายแล้ว: ทำหน้าต่างให้น้องใหม่

[8] ย้ายแล้ว: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ กัมมัฏฐาน จำนวน๒๑รูป

[9] บูชา หลวงปู่ทวด 3 นิ้ว (เปิดบูชาฟรี)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version