หลวงพ่อหนุน สุวิชโย (พระครูวิชัยสารคุณ)

พฤศจิกายน 6, 2017 ธรรมะ

หลวงพ่อหนุน สุวิชโย (พระครูวิชัยสารคุณ)

ประวัติ
เกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะโรง
ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน 2495 วันที่ 2 กันยายน 2495 เป็นวันที่ออกใบเกิด
บ้านเลขที่ 37 หมู่ 2 บ.นาเดื่อ ต.นาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ท่านเป็นบุตรคนที่ 4 ของคุณพ่อโค้ง คุณแม่รอน วิชัยยา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน
มีผู้ชาย 3 คนมีผู้หญิง 5 คน
หลวงพ่อฯ อุปสมบท เมื่ออายุ 27 ปี วันที่ 25 มีนาคม 2522 ได้รับฉายา “สุวิชโย”
ณ พัทสีมาวัดหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี

พระอุปัชฌาย์ คือ
พระครูประภาสวชิรธรรม วัดหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการ หมี วัดหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

sponsored by google

เมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วท่านได้เคยไปเรียนพระกรรมฐานกับองค์หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
ท่านย้ายมาอยู่ที่ วัดนาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2523

-ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาส วัดนาเดื่อ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2527
-ได้รับแต่งตั้งฐานานุกรมเป็นพระใบฎีกา พ.ศ.2535
-ได้รับเลื่อนจากพระใบฏีกาเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาส วัดราษฎร์ ชั้นโท
-เป็นพระครูวิชัยสารคุณ พ.ศ.2545
-ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลนาแก้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
-ได้รับเลื่อนจากพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท พ.ศ.2552
-ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
-ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธโมกพลาราม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2559

รวมอายุได้ 65 พรรษา 38 น.ธ.เอก

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น
เจ้าอาวาส วัดพุทธโมกพลาราม
และ เจ้าคณะตำบลนาแก้ว

บันทึก : วันที่ 9 ก.ค.2560

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment