ความละอายต่อบาป

กุมภาพันธ์ 4, 2017 ธรรมะ

3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017

ความละอายต่อบาป

sponsored by google

เรื่องราวที่จะเขียนต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวที่รู้ได้เฉพาะตน เป็นเพียงปัตจัตตังเท่านั้น ขอให้อ่านเพื่อความบันเทิง

.. ความละอายต่อบาป..
บางคนอาจสงสัยว่า เอ?!?! แต่ก่อน เค้า? หรือฉันเอง ไม่เคยคิดเห็นใจคนอื่นหรือไม่เคยคิดที่จะเสียใจ สงสารคนอื่น แต่มาตอนนี้ฉันหรือเค้า กลับมีความสงสาร ความเห็นใจเกิดขึ้นเพราะอะไรนะ?!?!
..ก่อนอื่นเราต้องตั้งข้อสังเกตในตัวเองก่อนว่าเรานั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน? และอยู่ในสถานการณ์อย่างไร?..
สภาพแวดล้อมอย่างไร?!?!
หากเรานั้นอยู่ในสภาพแดล้อมคนรอบข้างมีแต่ผู้มีจิตใจเมตตา เป็นผู้ใฝ่ในธรรม เป็นผู้ที่ชักชวนทำกุศล สร้างและสะสมบุญ เราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า
” บุญขัดเกลาจิตใจให้ใสขึ้น สว่างขึ้นและช่วยให้เรานั้นมีพลังงานบวกในตัวมากขึ้นนั้น”
การทำกุศลนั้น เมื่อทำในแต่ละครั้งต้องมีจิตใจที่ตั่งมั่นด้วยใจอันสะอาด การสวดมนต์การทำสมาธิเช่นกัน พลังงานบุญจำพวกนี้ไม่มีรูปร่างและไม่จำกัดรูปแบบ ใครก็ตามที่อยู่ใกล้หรือใครก็ตามที่ได้กระทำย่อมได้รับสิ่งที่ดีและได้ผลที่ดีแน่นอน
และสถานการณ์นั้นคือการที่เราอยู่แบบจิตใจผ่องใส จิตใจสงบนิ่งสบาย พลังงานที่เป็นบวกย่อมทำให้เรานั้นได้มีสติปัญญาขึ้น และสามารถมองเห็นสิ่งผิดสิ่งถูกได้ชัดเจนขึ้นตัดสินใจ ลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องขึ้
ถ้าใครสังเกตตนเองแล้วเป็นไปตามที่บอกด้านบน เชื่อได้เลยว่าพวกคุณมาถูกทางแล้ว การสร้างความดีด้วยการสร้างพลังงานที่ดีจากการทำแต่สิ่งที่ดีๆ ผลที่ตามมาย่อมดีตาม
พระท่านได้สอนเสมอว่า
” ผู้ใด ใฝ่ใจในธรรม ผู้นั้นย่อมมีคุณธรรมอยู่ประจำในใจ ”
เป็นหลักคำสอนที่ถูกต้องและเหมาะสม สมควรแก่การใฝ่ในธรรม ใฝ่ในการกระทำสิ่งที่ดีๆ
.. ขออนุโมทนากับท่านที่ใฝ่ในธรรมจนมีคำว่า ” หิริโอตัปปะ ” ขึ้นมาที่ใจของตนเองคะ..

แอดมิน เกษา บ้านโลกทิพย์

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment